Список

наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри

судової медицини та медичного правознавства

Ванчуляка Олега Ярославовича

( Навч.-метод. посібники, монографії) 

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ.

 

 1

Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті.

Навч.-метод. посібник

Буковинський державний медичний університет, 2005р. – 211с.

211

49

О.Ф. Кулик,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка

 2

Лазерна нефелометрія біологічних кристалів.

монографія

Видавництво «Рута» ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2007 р. – 300с.

300

20

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

 3

Первинний огляд трупа на місці виявлення

(рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно листа №1/11-4093 від 17.05.2010 року).

Навч.-метод. посібник

Буковинський державний медичний університет, 2010р. – 220с.

220

61

В.Т. Бачинський,

О.Ф. Кулик,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

 4

Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті.

(рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно листа №1/11-4307 від 25.05.2010 року).

Навч.-метод. посібник

Буковинський державний медичний університет, (2-ге видання) 2010р. – 212с.

212

49

О.Ф. Кулик,

В.Т. Бачинський,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

 5

Основи лазерної поляриметрії (Патоморфологічні зміни біологічних тканин)

монографія

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т , 2010. – 372с.

372

77

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Л. Беженар

 6

Експрес аналіз гострих інтоксикацій

Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник. - Чернівці: "Прут", 2011. - 32с.

32

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

А.Й. Заволович

 7

Laser polarimetry of biological tissues and fluids. Chapter 1. Polarization mapping of optically thin layers of biological tissues and fluids.

Монографія

LAMBERT Academic Publishing, 2017.

196

V.T. Bachinskyi,

T.M. Boychuk,

A.G. Ushenko,

A.V. Dubolazov,

O.Ya. Vanchuliak,

Yu.A. Ushenko,

V.A. Ushenko

 8

Laser polarimetry of biological tissues and fluids: monograph. Chapter 2. Muller-matrix mapping of optically thin layers of biological tissues and fluids.

Монографія

LAMBERT Academic Publishing, 2017.

172

V.T. Bachinskyi,

T.M. Boychuk,

A.G. Ushenko,

A.V. Dubolazov,

O.Ya. Vanchuliak,

Yu.A. Ushenko,

V.A. Ushenko

 9

Laser polarimetry of biological tissues and fluids: monograph. Chapter 3. Polarization mapping of autofluorescence of optically thin layers of biological tissues and fluids.

Монографія

LAMBERT Academic Publishing, 2017.

99

V.T. Bachinskyi,

T.M. Boychuk,

A.G. Ushenko,

A.V. Dubolazov,

O.Ya. Vanchuliak,

Yu.A. Ushenko,

V.A. Ushenko