Список

наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри

судової медицини та медичного правознавства

Ванчуляка Олега Ярославовича

( Навч.-метод. посібники, монографії) 

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

  1.  

Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті.

Навч.-метод. посібник

Буковинський державний медичний університет, 2005р. – 211с.

211

49

О.Ф. Кулик,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка

  1.  

Лазерна нефелометрія біологічних кристалів.

монографія

Видавництво «Рута» ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2007 р. – 300с.

300

20

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

  1.  

Первинний огляд трупа на місці виявлення

(рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно листа №1/11-4093 від 17.05.2010 року).

Навч.-метод. посібник

Буковинський державний медичний університет, 2010р. – 220с.

220

61

В.Т. Бачинський,

О.Ф. Кулик,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

  1.  

Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті.

(рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно листа №1/11-4307 від 25.05.2010 року).

Навч.-метод. посібник

Буковинський державний медичний університет, (2-ге видання) 2010р. – 212с.

212

49

О.Ф. Кулик,

В.Т. Бачинський,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

  1.  

Основи лазерної поляриметрії (Патоморфологічні зміни біологічних тканин)

монографія

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т , 2010. – 372с.

372

77

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Л. Беженар

  1.  

Експрес аналіз гострих інтоксикацій

Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник. - Чернівці: "Прут", 2011. - 32с.

32

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

А.Й. Заволович

  1.  

Laser polarimetry of biological tissues and fluids

монографія

LAMBERT Academic Publishing, 2017

196

V.T. Bachinskyi,

T.M. Boychuk,

A.G. Ushenko,

A.V. Dubolazov,

O.Ya. Vanchuliak,

Yu.A. Ushenko,

V.A. Ushenko