Список

наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри

судової медицини та медичного правознавства

Ванчуляка Олега Ярославовича

( Тези )

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

ІІ. ТЕЗИ

 

 1

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Тези.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – С.60.

1

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський та ін. всього 6 осіб.

 2

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Тези.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002.– Чернівці: Мед академія, 2002. – С.61.

1

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

 та ін. всього 6 осіб.

 3

Застосування поляризаційного методу для аналізу пошкоджень біотканин

Тези.

Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №3-4. – С.300-301.

(фахове видання).

2

О.Г Ушенко,

І.Л. Беженар

О.Я. Ванчуляк

 4

Поляриметрія зображень м’яких біотканин у моніторингу їх посмертних змін

Тези.

Матер. Міжнародної науково-практичної конференції судових медиків та криміналістів, присвяченої 200-річчю кафедри судової медицини та основ права Харківського державного медичного університету „Актуальні питання та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики” (Харків, 2005р.). – Х.: Гриф, 2005. – С.126.

1

О.Я. Ванчуляк

 5

Лазерна поляриметрія – сучасний метод морфологічних досліджень в медицині.

Тези.

Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю з дня народження проф. Н.М. Шенкермана. Чернівці: БДМУ, 2007. – С.63-64

2

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Л. Беженар,

І.Г. Савка

 6

Кореляційно – диференційна діагностика часу виникнення гематом різної локалізації

Тези.

Хист. – 2008. – Вип. 10. – С. 195.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

І.Л. Беженар,

І.Г. Савка та ін. всього 5 осіб.

 7

Викладання судової фармації при підготовці інтернів-провізорів зі спеціальності клінічна фармація

Тези.

Матер. наук.-практ. конф. “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики” – Запоріжжя: ЗМУ. – 2008. – С. 41.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

І.Г. Савка,

І.О. Лебедінцева

 8

Особливості викладання судової фармації при підготовці інтернів-провізорів

Тези.

Хист. – Вип. 10. – 2008. - С. 260.

1

І.Г. Савка,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

І.О. Лебедінцева

 9

Діагностика давності виникнення гематом людини шляхом моделювання їх оптичних властивостей

Тези.

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 22-23.

(фахове видання).

2

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

С.В. Годнюк,

І.Г. Савка

 10

Застосування лазерної поляриметрії як доказового методу дослідження у вирішенні завдань судової медицини

Тези.

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С.23.

(фахове видання).

1

О.Я. Ванчуляк, І.Л. Беженар,

С.В. Годнюк,

І.Г. Савка та ін. всього 5 осіб

 11

Використання лазерної спектральної фазової діагностики структури посттравматичних гематом людини різної локалізації для визначення давності їх утворення

Тези.

XII конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств - Івано-франківськ – Київ - Чікаго. – 2008.- С.516-517.

2

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

О.В. Павлюкович

 12

Особливості викладання судової медицини студентам медичних факультетів

Тези.

Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції (матеріали навчально-наукової конференції) Чернівці, 2009. - С.63

1

І.Г. Савка,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк, С.Д. Савка

 13

Особливості викладання судової медицини студентам медичних факультетів

Тези.

Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції (матеріали навчально-наукової конференції) Чернівці, 2009. - С.63

1

Савка І.Г., Савка С.Д., Ванчуляк О.Я.

 14

Спектральний фазовий моніторинг змін структури гематом людини для встановлення давності їх утворення.

Тези.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.104.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

С.В. Годнюк,

О.В. Павлюкович

 15

Перспективи встановлення давності настання смерті методами лазерної поляриметрії тканин трупа людини.

Тези.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.105.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Д.Т. Попович,

О.В. Павлюкович

 16

Можливості дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканинами печінки для діагностики давності настання смерті при механічній асфіксії або крововтраті.

Тези.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.204-205.

2

О.В. Павлюкович,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

М.Р. Тимчук

 17

Судово-медичні можливості кореляційної диференційної діагностики

часу виникнення гематом людини

Тези.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 147.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.Ю. Литвиненко

 18

Можливості диференційної діагностики

смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати методом

дослідження поляризаційних мап тканини міокарда

Тези.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 173.

1

О.В. Павлюкович,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Д.І. Тодорович

 19

Перспективи встановлення давності настання смерті методами лазерної поляриметрії тканини трупа людини

Тези

"Українські медичні вісті" -  2009. - Том 8, Число 1-4(68-71).

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.В.Павлюкович,

Д.Т. Попович

 20

Кореляційні параметри поляризаційних зображень тканини міокарда для диференціації причини настання смерті при механічній асфіксії чи крововтраті

Тези.

Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 30-31.

2

О.Я. Ванчуляк, А.Й. Заволович,

І.Л. Беженар,

Ю.А. Дєдул

 21

Діагностика часу настання смерті шляхом тривимірної реконструкції часової і спектральної еволюції ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканиною мозку

Тези.

Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 143-144.

2

О.Я. Ванчуляк, В.В. Раца,

І.Г. Савка,

Я.С. Кишкан

 22

Дослідження спектрів потужності розподілу ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного м’язовими тканинами для розробки новітніх діагностичних методик у судовій медицині

Тези

ХІІІ конгрес СФУЛТ, 2010

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.В.Павлюкович,

Ю.А. Дєдул

 23

Виявлення гострої ішемії методом статистичного аналізу поляризаційно неоднорідних лазерних зображень міокарду

Тези

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 137-138.

2

О.Я. Ванчуляк, Ю.В. Любеля

 24

Wavelet analysis of polarization azimuths maps for laser images of myocardial tissue for the purpose of diagnosing

Тези

Correlation_Optics, 2011

1

A.P. Peresunko,

O.Ya. Vanchuliak,

A.B. Bouzan,

L. Ya. Kushnerick

 25

Виявлення ультраструктурних змін міокарда при гострій коронарній недостатності за допомогою методу Мюллер-матричного аналізу

Тези

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 138.

1

О.Я. Ванчуляк, Ю.В. Любеля,

Л. Я. Федонюк

 26

Лазерна поляриметрія – прогресивний метод діагностики ультраструктурних змін міокарда при гострій коронарній недостатності

Тези

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 140.

1

О.Я. Ванчуляк, Н.О. Максимчук,

О.В. Павлюкович

 27

Myocardial changes under the conditiones of acute ishemia using the method of the matrix analysis

Тези

Міжнародна конференція

Abstract book X International Congress of Medical Sciences

Sofia, Bulgaria May, 2011

1

O.Ya. Vanchuliak

I.V. Liubelia,

N.O. Maksymchuk

 28

Структура міокарда людини за умов гострої ішемії

Тези

Тези доповідей 80-ї ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо» 7-8 квітня, 2011 року, Івано-Франківськ

2

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук

 29

Зміни міокарду за умов гострої ішемії за допомогою визначення кореляційного і фрактального параметрів матричного аналізу

Тези

Тези конференції «Актуальні питання сучасної медицини», - ХНУ імені В.Н. Кармазіна. – 2011 – Харків – С. 75-76.

24-26 березня 2011 р.

2

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук

 30

Статистичний аналіз поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

Мат. XIз’їзду ВУЛТ : “100 роківукр. лік. товариству” – К : ВУЛТ. – 2011. – С. 311.

28-30 вересня 2011р

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук

 31

Сучасні біофізичні

методи

досліджень у судовій

медицині

Тези

Мат. XIз’їзду ВУЛТ : “100 роківукр. лік. товариству” – К : ВУЛТ. – 2011. – С. 312.

28-30 вересня 2011р

1

І.Г.Савка,

О.Я. Ванчуляк

 

 32

Поляризаційно-кореляційна методика оцінки ішемії міокарда в судовій медицині

Тези

Науково-практичний журнал Судово-медична експертиза № 6/2012, матеріали всеукраїнської конференції «Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики», м.Алушта, 2012.

1

В.Т. Бачинський,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк,

А.Й. Заволович

 33

Візуалізація ділянок переломів трубчастих кісток з використанням сучасних комп’ютерних технологій

Тези

Науково-практичний журнал Судово-медична експертиза № 6/2012, матеріали всеукраїнської конференції «Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики», м.Алушта, 2012.

1

В.Т. Бачинський,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк,

І.Л. Беженар

 34

Впровадження сучасних комп’ютерних технологій у процес дослідження об’єктів судово-медичних експертиз

 

Тези

Мат. 93-ї підсумк. наук. конф. проф.-викл. персоналу БДМУ (14,15,20 лютого, 2012р.). – Чернівці : Медуніверситет, 2012. – С. 34-35.

2

І.Г. Савка,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

 

 35

Виявлення ділянок гострої ішемії міокарда шляхом застосування матричного аналізу двопроменезаломлення

Тези

Мат. 93-ї підсумк. наук. конф. проф.-викл. персоналу БДМУ (14,15,20 лютого, 2012р.). – Чернівці : Медуніверситет, 2012. – С. 33-34.

2

В.Т.  Бачинський І.Г. Савка

О.Я. Ванчуляк

 

 36

Лазерні поляриметричні критерії гострої коронарної недостатності (метод статистичного аналізу)

Тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика вумовах сучасних трансформаційних процесів». – Львів,2013. – С.84-86.

3

О.Я. Ванчуляк Ю.В. Любеля

Н.О. Максимчук

 

 37

Кореляційно-поляризаційні методи діагностики ішемічних процесів у судовій медицині

Тези

Матеріали 94 підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. – Чернівці, 2013. – С.11

1

О.Я. Ванчуляк

 38

Діагностика гострої ішемії міокарда методами лазерної спектрофото-

поляриметрії

Тези

Матеріали 95 підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. – Чернівці, 2014. – С.6

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

 39

Сучасні підходи до розуміння поняття «ятрогенна

патологія», як несприятливого результату медичних

втручань

Тези

Матеріали науково-практичної конференції

"Природничі читання"

присвяченої 70 – річчю БДМУ. – Чернівці, 2014. – С.75

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

Ю.В. Саркісова

 40

Перспективи впровадження новітніх критеріїв оцінки оптичних змін міокарда людини в судовій медицині

Тези

Международная научно-практическая конференция

«Фундаментальная и клиническая медицина»

посвященная 90-летию со дня рождения профессора К.С.Кабака. – г. Киев. – 29-30 мая 2014 г.

2

В.Т. Бачинський

Б.В. Михайличенко

О.Я. Ванчуляк

Ю.В. Саркісова

В.В. Малишев

 41

Optical methods of investigation in forensic practice

Тези

Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.32-33

2

V.T. Bachinsky

O.Y. Vanchulyak

A.I. Zavolovich

Y.V. Sarkisova

A.O. Andriichuk

V.V. Malyshev

O.G. Palyvoda

 42

Перспективи використання фазового аналізу лазерних поляриметричних зображень зрізів міокарда людини при визначенні часу настання смерті

Тези

ХV конгрес СФУЛТ. – 16-18 жовтня 2014р. – м. Чернівці. – С. 425.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Саркісова,

Н.В. Тимощук

 43

Використання методу статистичного Мюллер-матричного аналізу полікристалічних міозинових мереж міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

ХV конгрес СФУЛТ. – 16-18 жовтня 2014р. – м. Чернівці. – С. 425.

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

А.С. Сивокоровська

А.О. Андрійчук

 44

Оптимізація викладання судової медицини шляхом впровадження новітніх технологій (електронного журналу)

Тези

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції

з міжнародною участю

“Досягнення і перспективи

впровадження кредитно-модульної

системи організації навчального

процесу у вищих медичних

(фармацевтичному) навчальних

закладах україни”

присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського

15-16 травня 2014 р. –

м. Тернопіль – С. 10-13

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Н.В. Тимощук,

Ю.В. Саркісова

 45

Досвід використання ситуаційних завдань на заняттях із судової медицини

Тези

Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології» (присвячена 70-річчю БДМУ): Чернівці, 23 квітня 2014р. – С.20-21.

2

В.Т. Бачинський

М.М. Вацик

О.Я. Ванчуляк

46

Modern optical methods of investigation of acute ischemic myocardial injury

Тези

XVIth Edition of Craiova International Medical Students’ Conference. – 6-9 November 2014. – Craiova, Romania. – P. 42.

1

O.Y. Vanchulyak,

N.V. Tymoshchuk,

Y.V. Sarkisova,

P.Y. Kyshkan

 47

Latest prospective polarizational methods of research

Тези

Modern advances in forensic science and expertise –Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 32-33.

1

V. Bachinskiy, O. Vanchuliak, Y. Sarkisova

 48

Использование фрактального анализа поляризационно-неоднородных лазерных изображений миокарда при диагностике острой коронарной недостаточности

Тези

Научно-практический журнал «Судебная медицина». – Т.1., №2. –2015г. – г. Москва. – С. 46.

1

В.Т. Бачинский,

О.Я. Ванчуляк,

М.С. Гараздюк,

Ю.В. Саркисова

 49

Висвітлення ятрогенії як загальносвітової проблеми медичного правознавства під час підготовки студентів та лікарів-інтернів

Тези

Матеріали навально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології». – Чернівці, 22 квітня 2015р. – С. 13-14

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

О.В. Павлюкович

 50

Laser polarimetric techniques used as objective express methods for addressing problems in forensic medicine

Тези

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ століття». – Харків, 2015. – С. 92-93.

2

V.T. Bachynskiy,

O.Ya. Vanchuliak,

M.S. Harazdyuk,

Yu.V. Sarkisova

 51

Метод спектрально-селективной лазерной мюллер-матричной поляриметрии автофлуоресценции флавинов в посмертной диагностике острой ишемии миокарда

Тези

Научно-практический журнал «Судебная медицина». – Т.2., №2. –2016г. –С. 75-76

2

О.Я. Ванчуляк, Ю.В. Саркисова

 52

Перспективи реформування та розвитку судово-медичної експертизи в Україні

Тези

Збірник за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні». – Чернівці, 2016. – С.169-171

3

О.Я. Ванчуляк

А.Й. Заволович

Ю.В. Саркісова

 53

Структура судово-медичної експертизи в Україні та її взаємодія з правоохоронними органами

Тези

Збірник за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні». – Чернівці, 2016. – С.169-171

3

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

А.С. Сивокоровська

 54

Міжнародна конференція «Інновації в науці та освіті»

Тези

Судово-медична експертиза. – 2016. – № 1. – С. 90.

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

М.С. Гараздюк

 55

Contemporary diagnostic possibilities of post-mortem interval estimations (problems and perspectives)

Тези

Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні досягнення в галузі судової медицини та проблемні питання при проведенні судово-медичних експертиз у відділі комісійних експертиз та у відділі експертизи трупів». – Львів, 2016. – С.302-306.

4

V.T. Bachinskiy

O.Ya. Vanchuliak

I.L. Bezhenar

M.S. Garazdiuk

O.G. Palyvoda

 

 56

Post-mortem interval estimation by laser-induced fluorescence of polycrystalline cerebro-spinal fluid films images

Тези

Abstract der 95. Jahrestangung der Deutschen Gesellschaft fur Rechtsmedizin – Heidelberg, 2016. – P. 344

1

M. Garazdiuk,

O. Vanchuliak

 57

Возможности лазерно-поляриметрических методов исследования биологических тканей для решения проблемных вопросов судебной медицины

Тези

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной медицины». – Минск, 5-6 октября 2016. – С.68-70

3

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

М.С. Гараздюк

Ю.В. Саркисова

 58

Исследование оптически неоднородных структур миокарда методом спектрально-селективной лазерной автофлюоресцентной поляриметрии для посмертной диагностики острой коронарной недостаточности

Тези

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной медицины». – Минск, 5-6 октября 2016. – С.71-73

3

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

И.Л. Беженарь

 59

Acute coronary insufficiency postmortem diagnosis by the method of spectralselective laser autofluorescent polarimetry of myocardium

Тези

Zbornik abstraktov V Slovensko-Cesky zjazd sudneho lekarstva s medzinarodnou ucastou. – 12-13 oktober 2016, Martin. – P. 16-17

2

V. Bachynskyi ,

O. Vanchuliak,

U. Sarkisova,

M. Skoreyko

 60

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання судової медицини" 5-6 жовтня 2016 р. м. Мінськ. Республіка Білорусь

Тези

Судово-медична експертиза. – 2016. – № 2. – С. 98-99.

2

В.Т. Бачинський, І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк, В.М  Зозуля.,

В.В. Франчук

 61

5-Й Словацько-Чеський з'їзд судових медиків

Тези

Судово-медична експертиза. – 2016. – № 2. – С. 99.

1

В.Т.Бачинський, О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович, Н.Д. Павлюкович, М.С. Гараздюк

 62

Самостійна науково-дослідна робота студентів у

галузі судової медицини та шляхи її розвитку й

удосконалення

Тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід,

проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-

методичної конференції (Чернівці, 19 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 14.

1

В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, М.С. Гараздюк, О.В. Павлюкович, О.І. Гараздюк

 63

Сучасний підхід до діагностики патологічних станів методом лазерного поляриметричного дослідження біологічних тканин та середовищ організму людини

Тези

Збірник матеріалів науково-практичної конференції зміжнародною участю «Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми» . – м. Одеса, 2017. – С. 135-138.

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Саркісова

 64

Визначення давності настання смерті шляхом двомірного стокс-поляриметричного просторово-частотного картографування полікристалічних плівок ліквору

Тези

Збірник матеріалів науково-практичної конференції зміжнародною участю «Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми». – м. Одеса, 2017. – С. 138-141.

4

В.Т. Бачинський,

М.С. Гараздюк,

О.Я. Ванчуляк

 65

Перспективи розвитку та удосконалення науково-дослідної роботи студентів та молодих учених у галузі судової медицини

Тези

Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю «ТДМУ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ». Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С.8-9

2

В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк,

М.С. Гараздюк,

І.Л. Беженар,

О.І. Гараздюк

 66

Time since death estimation by two-dimensional mapping of polarizating inhomogeneous images of cerebro-spinal fluid polycrystalline films

Тези

Abstract of the 10th International Symposium Advances in Legal Medicine combined with 96th  Annual Conference German Society of Legal Medicine. Dusseldorf, 11-15 September 2017. Rechtsmedizin. – 2017. – P. 365

1

M. Garazdiuk,

V. Bachinskiy,

O. Vanchuliak,

O. Garazdiuk,

I. Savka

 

 67

Morphological characteristics of the lower extremity long bones in forensic-medical practice

Тези

Abstract of the 10th International Symposium Advances in Legal Medicine combined with 96th  Annual Conference German Society of Legal Medicine. Dusseldorf, 11-15 September 2017. Rechtsmedizin. – 2017. – P. 384-385

2

O. Vanchuliak,

I. Savka,

M. Garazdiuk