Список

наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри

судової медицини та медичного правознавства

Ванчуляка Олега Ярославовича

( Статті )

 

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

І. СТАТТІ

 

 1

Phase-polarizing investigation of biotissue fractal structure

Стаття.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 549-552.

(закордонне видання).

3

A.G. Ushenko,

D.M. Burkovets,

S.B. Yermolenko

та ін. всього 9 осіб.

 2

Laser Polarimetry of the Orientational Structure of Bone Tissue Osteons

Стаття.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 557-561.

(закордонне видання).

5

A.G. Ushenko,

D.M. Burkovets,

S.B. Yermolenko

та ін. всього 9 осіб.

 3

Лазерна поляриметрія кісткової тканини

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 1999. – Т.3, №1. – С.173-182.

(фахове видання).

10

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський та ін. всього 6 осіб.

 4

Investigated of polarized radiation diffraction on the systems of oriented biofractal fibers

Стаття.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 553-556.

(закордонне видання).

4

A.G. Ushenko,

D.M. Burkovets,

S.B. Yermolenko

та ін. всього 9 осіб.

 5

Vector Microstructure of Laser Biospecles

Стаття.

Proc. SPIE. – 2000. – Vol. 4242. – Р. 227-232.

(закордонне видання).

6

V.T. Bachinsky,

O.Ya. Vanchuliak,

O.A. Bendas,

A.G. Ushenko

 6

Wavelet analysis of dynamics of changes in orientation-phase structures biotissue architechtonies

Стаття.

Proc. SPIE. – 2002. – Vol. 5067. – Р. 50-55.

(закордонне видання).

6

V.T. Bachinsky,

O.Ya. Vanchuliak,

A.G. Ushenko,

Yu.A. Ushenko

 7

Поляризаційно-кореляційний аналіз динаміки зміни мікроструктури м’язової тканини

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2002. – Т.1, №1. – С.69-74.

(фахове видання).

6

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

 8

Застосування лазерного поляриметричного аналізу в діагностиці змін структури кісткової тканини

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №1. – С.167-170.

(фахове видання).

4

О.Я. Ванчуляк

 9

Поляризаційна візуалізація та аналіз пошкоджень архітектоніки біотканин

Стаття.

Український судово-медичний вісник. – 2004. - №1. – С.36-38.

(фахове видання).

3

О.Я. Ванчуляк

 10

Метод поляризаційної візуалізації та статистичної обробки лазерних зображень архітектоніки паренхіматозних біотканин у діагностиці часу настання смерті

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.4, №2. – С.105-110.

(фахове видання).

6

О.Я. Ванчуляк

 11

Статистика 1-4 порядків розподілу інтенсивностей зображень архітектоніки паренхіматозних біотканин у діагностиці часу настання смерті

Стаття.

Матер. 86-ї підсумкової конференції науковців Буковинського державного медичного університету „Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини” (Чернівці, 2005р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2005. – С.92-97.

6

О.Я. Ванчуляк

 12

Можливості моделювання оптичних властивостей гематом для судово-медичної оцінки давності їх утворення

Стаття.

Матер. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харьків: Харьк. тов. суд. мед. і крим. ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 128-130.

28-29 листопада 2008р.

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

І.Г. Савка

 13

Кореляційна і просторово-частотна структура фазових зображень гістологічних зрізів дерми біоманекенів для диференціації типу і часу нанесення тілесних ушкоджень

Стаття.

Матер. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харьків: Харьк. тов. суд. мед. і крим. ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 131-133.

28-29 листопада 2008р.

3

О.Я. Ванчуляк,  І.Л. Беженар,

І.Г. Савка

 14

Можливості диференціації давності настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати кореляційними параметрами поляризаційних зображень тканини міокарда

Стаття.

Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 122-124.

10-11 вересня 2009р.

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович

І.Г. Савка

 15

Перспективи застосування сучасних методів досліджень у судово-медичній травматології

Стаття.

Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 150-152.

10-11 вересня 2009р.

3

І.Г. Савка,

В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк

 16

Теоретичні основи вивчення морфологічної структури позаклітинної матриці основних типів тканин людини для розробки нових оптичних методів дослідження у судовій медицині

Стаття.

Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 155-158.

10-11 вересня 2009р.

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка,

М.Р. Тимчук

 17

Можливості лазерного спектрального фазового моніторингу зміни структури гематом людини для визначення давності їх утворення

Стаття.

Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 307-310.

10-11 вересня 2009р.

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка,

А.О. Андрійчук

 18

Професор Крижанівська Ірина Володимирівна – фундатор судово-медичної школи Буковини

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №2. – С. 98.

(фахове видання).

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.Ф. Кулик,

І.Г. Савка

 19

Дослідження кореляційних параметрів поляризаційних зображень тканини міокарда для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №3 (29). – С. 70-73.

(фахове видання).

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович

 20

Статистичний аналіз розподілів ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного зміненою тканиною міокарда, для диференціації причини настання смерті

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №4 (30). – С. 53-56.

(фахове видання).

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович

Ю.О. Ушенко

 21

Fractal processing of pathological changed muscular tissue images

Стаття

Scopus

Proc. SPIE. – 2009. – Vol. 7368. – Р. 1-12.

(закордонне видання)

12

V.P. Ungurian

O.Ya. Vanchuliak

 

 22

On the feasibilities of using the wavelet analysis of Mueller matrix images of biological crystals

Стаття

Hindawi Pablishing Corporation Advances in Optical Technologies. Vol. 2010, article ID 162832, 9 pages.

(закордонне видання)

9

V.T. Bachinsky,

O.V. Dubolazov,

A.G. Ushenko та ін. всього 5 осіб.

 23

Fractal processing of pathological changed muscular tissue images

Стаття.

Clinical and Biomedical Spectroscopy.- Vol.7368.- 2010, article ID 831609, 8 pages

(закордонне видання).

8

V.P. Ungurian

O.Ya. Vanchuliak

 24

Вивчення поляризаційних мап тканини міокарда для визначення причини та давності настання смерті внаслідок механічної асфіксії або крововтрати

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №1 (53). – С.110-113.

(фахове видання).

4

О.В. Павлюкович

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

 25

Дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканиною печінки для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати

Стаття.

Український медичний альманах - 2010 - Т.13, №1 - С.101-103.

(фахове видання).

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович

В.Д. Мішалов

 26

Temporal spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of

death coming

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №4 (56). – С.119-121.

(фахове видання).

3

V.T. Bachins’kyi,

O.Ya. Vanchuliak,

O.V.Pavliukovych,

I.H. Savka

 

 27

Вивчення поляризаційних мап тканин міокарда для визначення причин та давності настання смерті внаслідок механічної асфіксії або крововтрати

Стаття

Буковинський медичний вісник – 2010. - Том 14, № 1 (53). – С. 110-113.

(фахове видання).

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.В.Павлюкович

 28

Можливості використання фрактального аналізу фазових лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2011. – Т.10, №2 (36,ч1). – С. 9-12.

(фахове видання)

4

О.Я. Ванчуляк

 29

Діагностика ішемічного пошкодження міокарда за допомогою вейвлет аналізу фрактальної структури мап азимутів поляризації лазерних зображень

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2011. – Т.10, №1 (35). – С. 53-56.

(фахове видання)

6

В.Т Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Григорова,

А.Й. Заволович

 30

Діагностика гострої коронарної недостатності методом кореляційного аналізу лазерних поляризаційних зображень міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, №4 (60). – С.132-135.

(фахове видання).

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.І. Олар,

О.В. Григорова

 31

Вейвлет-аналіз мап азимутів поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності.

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, №3 (59). – С.143-146.

(фахове видання)

4

О.Я. Ванчуляк

 32

Дослідження міокарда за умов гострої коронарної недостатності вейвлет-аналізом кореляційної структури мап азимутів поляризації лазерних зображень

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, №2 (58). – С.148-152.

(фахове видання).

5

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.І. Никля,

А.Й. Заволович

 33

Вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності . Статистичний підхід

Стаття

Судово-медична експертиза - 2011 - № 4 – С. 10-14.

5

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

Н.О. Максимчук

 

 34

Діагностика гострої коронарної недостатності із застосуванням статистичного фазового аналізу лазерних зображень міокарда

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 20, Книга 2. – К. – С. 157-163

6

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

Ю.В. Любеля

 35

Лазерних вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності. Статистичний підхід

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 20, Книга 3. – К. – С. 599-606

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

Н.О. Максимчук

36 

Особливості викладання навчального предмета "медичне правознавство" студентам стоматологічних факультетів у вищих медичних навчальних закладах

Стаття

Медична освіта. – 2011. -  №4

3

О.Я. Ванчуляк, А.Й. Заволович,

В.Т. Бачинський

 37

Аналіз роботи відділення експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи за період 2006-2010 рр.

Стаття

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. - Т 10, № 3 – 2.

(фахове видання)

4

А.Й. Заволович,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.А. Дєдул

 38

Wavelet analysis of polarization azimuths maps for laser

images of myocardial tissue for the purpose of diagnosing

acute coronary insufficiency

Стаття

Proc. SPIE. – 2011. – Vol.  8338. – Р. 1-7.

7

A.P. Peresunko, Bouzan Adel Bakko,

L.Ya. Kushnerick,

O.Ya. Vanchuliak

 39

Fractal analysis of phasic laser images of the myocardium for the

purpose of diagnostics of acute coronary insufficiency

Стаття

Proc. SPIE. – 2011. – Vol.  8338. – Р. 1-9.

9

V.T. Bachinskyi,

O.Ya. Vanchuliak

 40

Вейвлет-аналіз кореляційної структури мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда за умов гострої ішемії

Стаття

 

Буковинський медичний вісник– 2012. – Т.16, №1 (61). – С.167-169.

(фахове видання)

4

О.Я. Ванчуляк

 41

На Буковині відкрито нове міжрайонне відділення судово-медичної експертизи

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2012. – № 5. – С. 60-61., 2012

(фахове видання)

2

І.Г. Савка,

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

А.Д. Баранюк

 42

Вейвлет-аналіз фрактальної структури мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 21, Книга 3. – К. – С. 470-476, 2012

7

О.Я. Ванчуляк

 43

Викладання медичного правознавства в Буковинському державному медичному університеті

Стаття

Матеріали VI Всеукраїнської (V Міжнародної) науково-практичної конференції з медичного права. – 2012. – С.125-129

5

А.Й. Заволович

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

Н.О. Максимчук

 

 44

Кореляційний аналіз поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень двопроменезаломлюючих структур міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2012. – № 6. – С. 30-33.

(фахове видання)

4

О.Я. Ванчуляк

 45

Судово-медична діагностика гострої коронарної недостатності методом матричного аналізу двопроменезаломлення тканини міокарда

Стаття

Міжвідомчий науково-методичний збірник: Криминалистика и судебная експертиза. – Київ, 2012. – С.202-211.

10

О.Я. Ванчуляк

 46

Scale-selective polarization cartography of biological polycrystalline

net

Стаття

Proc. SPIE. – 2012. – Vol.  8498. – Р. 1-8.

8

Y.A. Ushenko,

 V.T. Bachinsky,

O.Ya. Vanchuliak

 47

The system of polarization-phase filtering of laser images of liquidcrystal

networks of biological fluids

Стаття

Proc. SPIE. – 2012. – Vol.  8498. – Р. 1-8.

8

Yu.A. Ushenko, O.V. Dubolazov,

M. Sidor,

V.T. Bachynskyi,

O.Ya. Vanchuliak

 48

Інформативність методу мюллер-матричного аналізу для вивчення міозинових мереж міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2013. – Т.17, №3 (67). – С.6-9.

4

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

М.Р. Тимчук

Ю.В. Любеля

О.В. Мироняк

 49

Принципи доказової медицини для локального масштабно-селективного кореляційного аналізу розподілів еліптичності поляризації лазерних цифрових мікроскопічних зображень міокарда за умови гострої ішемії

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2013. – Т.17, №3 (67). – С.20-24.

5

О.Я. Ванчуляк

 50

Інформативність та операційні характеристики кореляційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень двопроменезаломлюючих структур міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2013. – Т.17, №3 (67). – С.25-28.

4

О.Я. Ванчуляк М.М. Вацик

Н.В. Тимощук

Я.С. Кишкан

Н.О. Максимчук

 51

Особливості викладання медичного правознавства для студентів лікувальних факультетів для підвищення якості надання медичних послуг

Стаття

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2013. – С.199-200.

2

В.Т. Бачинський

І.Д. Шкробанець

О.Я. Ванчуляк

А.Й. Заволович

 

 52

Ятрогенна патологія – в структурі несприятливих результатів медичних втручань (сучасні правові аспекти)

Стаття

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2013. – С.207-208.

2

О.Я. Ванчуляк А.Й. Заволович

М.М. Вацик

Н.В. Тимощук

 53

Діагностичні можливості методу статистичного Мюллер-матричного аналізу для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – Ужгород, 2013. – випуск 3 (48). – С. 31-35.

5

О.Я. Ванчуляк

54 

Діагностика гострої коронарної недостатності методом статистичного Мюллер-матричного аналізу полікристалічних міозинових мереж міокарда

Стаття

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. –№2 (19). – С.38-42.

5

О.Я. Ванчуляк

 55

Діагностика гострої коронарної недостатності із застосуванням статистичного фазового аналізу лазерних зображень міокарда

Стаття

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції

«Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» – Львів. – 8-9 лютого 2013 р.

3

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук,

О.Я. Ванчуляк

 56

Вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції

«Ключові питання наукових

досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.».–Одеса. – 1-2 березня 2013р.

3

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук,

О.Я. Ванчуляк

 57

Scale-selective wavelet analysis of polarization images

of biological polycrystalline net

Стаття

Scopus

Proc. SPIE. – 2013. – Vol.  8856. – Р. 1-10.

(закордонне видання)

10

A.G. Ushenko,

T.M. Boychuk,

O.P. Mincer,

V.T. Bachinskiy,

O.Ya. Vanchuliak

 58

The possibilities of using scale-selective polarization cartography

in diagnostics of myocardium pathologies

Стаття

Scopus

Proc. SPIE. – 2013. – Vol.  8882. – Р. 1-9.

(закордонне видання)

9

Yu. A. Ushenko,

O.Ya. Vanchuliak

 59

Polarization-phase tomography of biological fluids polycrystalline structure

Стаття

Scopus

Proc. SPIE. – 2013. – Vol.  906620. – Р. 1-10.

(закордонне видання)

10

A.V. Dubolazov,

O.Y. Vanchuliak,

M. Garazdiuk,

M.I. Sidor,

A.V. Motrich,

S.V. Kostiuk,

 60

Multiparameter Correlation Microscopy of Biological Fluids

Polycrystalline Networks

Стаття

Scopus

 

Proc. SPIE. – 2013. – Vol.  90661Y. – P. 1 - 9.

(закордонневидання)

9

A.V. Dubolazov,

 V. Marchuk,

O.I. Olar,

V.T.Bachinskiy,

O.Y.Vanchuliak,

N.V. Pashkovska,

S.V. Kostiuk

 61

Cтруктурні зміни міокарда людини за умов гострої ішемії використанням кореляційного фазового лазерного аналізу

Стаття

 

Український медичний альманах. – 2013. – №. 16,№ 2. – С. 111-113.

4

О.Я. Ванчуляк

 

 62

Наукові нариси кафедри судової медицини в минулому та сьогоденні

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2014. – Т.18, №2 (70). – С.180-183.

4

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

І.Г. Савка

О.Ф. Кулик

 63

Перспективи діагностики гострої коронарної

недостатності шляхом використання фрактального аналізу лазерних поляризаційних зображень міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2014. – Т.18, №2 (70). – С.245-248.

4

О.Я. Ванчуляк А.С.Сивокоровська

І.Л. Беженар

О.Г. Паливода

А.О. Андрійчук

 64

Statistical and fractal analysis of autofluorescent myocardium

images in posthumous diagnostics of acute coronary insufficiency

Стаття

Proc. SPIE. – 2014. – Vol.  9166. – Р. 1-8.

8

T.M. Boichuk,

V.T. Bachinskiy, O.P. Minzer,

M. Garazdiuk,

A.V. Motrich,

O.Ya. Vanchuliak

 

 65

Laser polarization autofluorescence of endogenous porphyrins of optically anisotropic biological tissues and fluids in diagnostics of necrotic and pathological changes of human organs.

Стаття

Applied optics. – 2014. – Т. 53. – №. 10. – P. B181-B191.

10

Y.A. Ushenko,

A.D. Arkhelyuk, M.I. Sidor,

V.T. Bachynskyi, O.Y. Wanchuliak.

 66

Застосування вейвлет-аналізу фрактальної структури мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда при діагностиці гострої коронарної недостатності

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2014. – Випуск 23, Книга 4. – К. – С. 68-74,

 

7

О.Я. Ванчуляк

 67

Структурні зміни міокарда при гострій коронарній недостатності

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика. – 2014. – Випуск 23, Книга 3. – С. 510-516.

7

О.Я. Ванчуляк

 68

Lazer-polarimetric methods of investigation of biological tissues in forensic medicine-perspectives, realities and the future

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – №. 13, № 3(49). – С. 13-22.

10

V.T. Bachynskiy,

T.M. Boychuk,

O.Ya. Vanchuliak,

O.G.Ushenko

 69

Діагностика структурних змін міокарда людини у випадку гострого ішемічного ушкодження (огляд літератури)

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2014. – №. 2. – С. 31-35.

5

О.Я. Ванчуляк

70

Modern prospective forensic methods for diagnosis of ischemic damage of the human myocardium

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 23-25

3

V. Backinskiy, O. Vanchuliak, О. Pavlyukovich, М. Harazdyuk, Y. Sarkisova, А. Andriychuk, М. Tymchuk

 71

Method of azimuthally stable Mueller-matrix diagnostics of blood plasma polycrystalline films in cancer diagnostics

Стаття

Proc. SPIE. – 2015. – Vol.  9258. – Р. 1-11.

11

Yu.A.Ushenko,

V.P. Prysyazhnyuk ,M.S. Gavrylyak, M.P. Gorsky,

V.T. Bachinskiy, O.Ya. Vanchuliak

 72

Spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 20-22

3

V. Bachinskiy, O. Pavliukovych, O. Vanchuliak,

I. Savka,

I. Bezhenar, N. Pavliukovych, V. Marchyuk

 73

Opportunities of forensic application of laser polarimetric techniques in the diagnosis of pathological processes

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 17-19

3

V. Bachinskiy, O. Vanchuliak, O. Pavliukovych, N. Pavliukovych, Y. Кishkan,

M. Мelnyk,

А. Baranyuk, О. Grіgorova

 74

Можливості використання кореляційного фазового лазерного аналізу для діагностики структурних змін міокарда

Стаття

Вісник Вінницького національного медичного університету -2015.-Т.19, №2.-С.325-328.

(фахове видання)

6

О.Я. Ванчуляк

 75

Діагностика гострої коронарної недостатності методом мюллер - матричного аналізу оптичної анізотропії міозинових мереж міокарда.

Статистичний і фрактальний підхід

Стаття

Morphologia. - 2015. - T. 9, № 2.  - С. 24-28.

5

О.Я. Ванчуляк

 76

Сучасні діагностичні можливості судової медицини у вирішенні питання встановлення давності настання смерті

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – №. XIV,№ 2 (52). – С. 12-15.

 

В.Т. Бачинський, В.Д. Мішалов, О.Я. Ванчуляк, М.С. Гараздюк, А.О. Андрійчук, Ю.В. Саркісова

 77

Можливості використання методу статистичного матричного аналізу двопроменезаломлення міокарда для встановлення гострої коронарної недостатності

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – №. XIV,№ 2 (52). – С. 54-58.

5

О.Я. Ванчуляк

 78

Перспективи використання лазерних поляриметричних методів дослідження біотканин та середовищ організму

Стаття

Актуальні проблеми сучасної медицини – 2015. – Т.15, випуск 3(51), Ч.2. – С.193-198.

6

В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк,
А-В. С. Сивокоровська,

М.С. Гараздюк,

О.Г. Паливода

 79

Поняття та медико-правові аспекти забезпечення лікарської таємниці

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – №. XIV,№ 3 (53). – С. 207-209.

3

В. Т. Бачинський, О. Я. Ванчуляк, С. В. Юрнюк,

А.- В. С. Сивокоровська,

А. О. Андрійчук

 80

Лазерно-поляриметрические методы исследования биологических тканей в судебной медицине – перспективы, реалии и будущее

Стаття

Вестник судебной медицины. – 2015. – Том 4, №1. – С. 19-24

6

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

 81

Исследование ликвора в судебно-медицинской практике определения давности наступления смерти

Стаття

Вестник судебной медицины. – 2015. – Том 4, №4. – С. 8-11

4

В.Т. Бачинский, О.Я. Ванчуляк, М.С. Гараздюк

 82

Лікарська таємниця: поняття та медико-правове забезпечення в Україні

Стаття

Вісник Української стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, Випуск 4 (52). – С. 293-297

5

В.Т. Бачинський,

А.М. Падуре,

О.Я. Ванчуляк,

А.- В. С. Сивокоровська

 83

Актуальність дослідження ліквору в судово-медичній практиці

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2015. – №. 2. – С. 28-34.

7

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

М.С. Гараздюк,

О.І. Гараздюк,

О.Г. Паливода

 84

System of scale-selective tomography of myocardium birefringence

Стаття

Scopus

Proc. SPIE. – 2015. – Vol. 95991Z. – P. 1 - 7.

(закордонне видання)

7

O.G. Ushenko,

T.M. Boichuk,

V.T. Bachinskiy,

O.Y. Vanchuliak, O.P. Minzer,

Y.O. Ushenko,

V. O.Savich,

 85

Method of azimuthally stable Mueller-matrix diagnostics of blood plasma polycrystalline films in cancer diagnostics

Стаття

Scopus

Proc. SPIE. – 2015. – Vol. 925807. – P. 1 - 11.

(закордонне видання)

11

Y.A. Ushenko,

V.P. Prysyazhnyuk, M.S. Gavrylyak,

M.P. Gorsky,

V.T. Bachinskiy,

O.Y. Vanchuliak,

 86

Wavelet analysis of polarization maps of the myocardium tissue microscopic images in the diagnosis of the causes of death

Стаття

Scopus

Proc. SPIE. – 2015. – Vol.  958413. – P. 1 - 7.

(закордонне видання)

7

V.O. Ushenko, T.M. Boichuk,

V.T. Bachinskiy,

O.Y. Vanchuliak, O.P. Minzer,

O.V. Dubolazov,  O.I. Olar,

 87

Spectral-selective laser autofluorescent polarimetry of optically anisotropic structures of the myocardium in postmortem diagnosis of acute coronary insufficiency

Стаття

 

Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – №.XV, № 1 (55). – С. 28-31.

4

O.Ya. Vanchuliak

 88

Визначення давності настання смерті за статистичним аналізом розподілів значень комплексного ступеня взаємної поляризації зображень полікристалічних плівок ліквору

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2016. – Т.20, №1 (77). – С.16-22.

7

М.С. Гараздюк

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

О.Г. Ушенко

 89

Визначення давності настання смерті шляхом двомірного картографування поляризаційно-неоднорідних зображень полікристалічних плівок ліквору

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – Т. XV,№ 1 (55). – С. 36-42.

7

М.С. Гараздюк

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

О.Г. Ушенко

 90

Muller-matrix mapping of optically anisotropic molecular endogenic fluorophors of the myocardium in the diagnostics of acute coronary insufficiency

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – Т. XV,№ 2 (56), ч.1. – С. 47-49.

3

O.Ya. Vanchuliak

 91

Post-mortem interval estimation by cerebro-spinal fluid films polarization images optical structure changing

Стаття

CBU International Conference Proceedings. - 2016. - Vol 4 (2016). - Р. 711-718

7

M. Garazdiuk,

V. Bachynskіy,

O. Wanchuliak,

O. Garazdiuk,

A. Ushenko

 92

The method of spectrally selective laser mueller matrix polarimetry for verification of acute coronary insufficiency

Стаття

CBU International Conference Proceedings. - 2016. - Vol 4 (2016). - Р. 706-710

5

O. Vanchuliak,

V. Bachinskiy,

A. Ushenko

 93

Jones-matrix mapping of complex degree of mutual anisotropy of birefringent protein networks during the differentiation of myocardium necrotic changes

Стаття

Applied Optics. - Vol. 55. - Issue 12,

pp. B113-B119

7

Yu.A. Ushenko,

 V.T. Bachynsky,

O.Ya. Vanchulyak,

A.V. Dubolazov, M.S. Garazdyuk,

V.A. Ushenko

 94

Polarization-phase images of liquor polycrystalline films in determining time of death

Стаття

Applied Optics. - Vol. 55. - Issue 12,

pp. B67-B71

4

M.S. Garazdyuk,

V.T. Bachinskyi,

O.Ya. Vanchulyak,

A.G. Ushenko,

O.V. Dubolazov, M.P. Gorsky

 95

Post mortem interval estimation: features of сerebrospinaI fluid films autofluoresсent laser polarimetry

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – november 2016 – Vol. 6 №2. P. 67-72

6

V. Baсhynskyi,

M. Garazdiuk,

O. Vanсhuliak,

I. Bezhenar ,

O. Garazdiuk

 96

Метод спектрально-селективной лазерной поляриметрии автофлуоресценции эндогенных порфиринов в посмертной диагностике острой ишемии миокарда

Стаття

Научно-практический журнал «Судебная медицина». – Т.2., №4. –2016г. – С. 24-26.

3

О.Я. Ванчуляк

 

97 

Main achievements and new directions of forensic science in light of Congress Forensic Medicine 2030

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2016. – № 2. – С. 93-95.

3

V. Bachynskyi,

K. Trübner,

O. Vanchuliak,

M. Garazdiuk,

O. Garazdiuk

 98

Diagnosing pathological conditions using laser polarimetry methods in forensic medical practice

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – november 2017 – Vol. 7 №2. P. 98-100

3

V.T. Bachinskyi,

O.Y. Vanchuliak,

V.M. Zozulia,

Y.V. Sarkisova,

M.S. Garazdiuk,

O.I. Garazdiuk

 99

Порівняльна характеристика організаційно-методичних засад судово-медичних служб України, Російської Федерації, Республік Білорусь та Молдови

Стаття

Судово-медична експертиза. - 2017. – № 1. – С. 13-16.

4

В.Т. Бачинський,

В.Д. Мішалов, О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка,

В.М. Зозуля

 100

Дослідження біологічних тканин і рідких середовищ організму людини лазерними поляриметричними методами

Стаття

Судово-медична експертиза. - 2017. – № 1. – С. 58-61.

4

В.Т.Бачинський,

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Саркісова

 

 101

Професор Крижанівська Ірина Володимирівна – основоположник судово-медичної школи Буковини (до 95-річчя від дня народження)

Стаття

Судово-медична експертиза. - 2017. – № 1. – С. 120.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка

 

 102

Застосування нових перспективних технологій для визначення давності настання смерті в практиці судово-медичного експерта

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – №. XVІ,№ 1 (59). – С. 157-159

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Саркісова,

О.Г. Ушенко

 103

Laser stokes-polarimetry of the erythrocytes suspension at

comorbid course of coronary artery disease, diabetes

mellitus type 2 and anemia

Стаття

CBU International Conference Proceedings 2017: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION.– 2017. – Vol. 5. – P. 998-1004

7

N. Pavliukovych, O. Pavliukovych, M. Garazdiuk,

O. Wanchuliak,

O. Garazdiuk

 104

Scale-selective polarimetry of the birefringence distribution of myocardium tissue

Стаття

Proc. SPIE 10352, Biosensing and Nanomedicine X, 103520R; doi: 10.1117/12.2273743

8

Yu. O. Ushenko, O. Vanchuliak,

G. B. Bodnar,

V. O. Ushenko,

N. Pavlyukovich,

O. V. Pavlyukovich,

O. Antonyuk

 105

Jones matrix polarization-correlation mapping of biological crystals networks

Стаття

Proc. SPIE 10352, Biosensing and Nanomedicine X, 103520X; doi: 10.1117/12.2274262

6

O. G. Ushenko, Yu. O. Ushenko,

L. Y. Pidkamin,

M. I. Sidor,

O. Vanchuliak,

A. V. Motrich,

M. P. Gorsky,

I. Meglinskiy,

Yu. F. Marchuk

 106

Wavelet analysis of myocardium polarization images in problems of diagnostic of necrotic changes

Стаття

Proc. SPIE 10352, Biosensing and Nanomedicine X, 103520S; doi: 10.1117/12.2273752

6

Yu. O. Ushenko, O. Vanchuliak,

G. B. Bodnar,

V. O. Ushenko,

N. Pavlyukovich,

O. V. Pavlyukovich,

O. Antonyuk

 107

System of Mueller matrix polarization correlometry of biological polycrystalline layers

Стаття

Proc. SPIE 10352, Biosensing and Nanomedicine X, 103520U (; doi: 10.1117/12.2273789

 

V.O. Ushenko,

O. Vanchuliak,

M.Yu. Sakhnovskiy,

O.V. Dubolazov,

P. Grygoryshyn,

I.V. Soltys,

O.V. Olar

 108

System of multifunctional Jones matrix tomography of phase anisotropy in diagnostics of endometriosis

Стаття

Proc. SPIE 10396, Applications of Digital Image Processing XL, 103962M; doi: 10.1117/12.2273764

6

V.O. Ushenko, G.D. Koval,

Yu.O. Ushenko, L.Y. Pidkamin, M.I. Sidor,

O. Vanchuliak, A.V. Motrich,

M.P. Gorsky,

I. Meglinskiy

 109

Polarization-interference mapping of biological fluids polycrystalline films in differentiation of weak changes of optical anisotropy

Стаття

Proc. SPIE 10396, Applications of Digital Image Processing XL, 103962O; doi: 10.1117/12.2273794

 

V.O. Ushenko,

O. Vanchuliak,

M.Yu. Sakhnovskiy,

O.V. Dubolazov,

P. Grygoryshyn,

I.V. Soltys,

O.V. Olar,

A. Antoniv

 110

Azimuthally invariant Mueller-matrix mapping of biological optically anisotropic network

Стаття

Proc. SPIE 10396, Applications of Digital Image Processing XL, 103962N; doi: 10.1117/12.2273770

 

Yu.O. Ushenko,

O. Vanchuliak, G.B. Bodnar,

V.O. Ushenko,

M. Grytsyuk,

N. Pavlyukovich, O.V. Pavlyukovich,

O. Antonyuk