С П И С О К

надрукованих наукових праць 

завідуючого кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ, професора, д.м.н. Бачинського Віктора Теодосовича

за 2013 рік.

№ п/п

Назва праці

Вид видання (монографія, стаття, тези

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

К-сть сторінок

Прізвище всіх авторів (співавторів)

1.

Візуалізація ділянок переломів трубчастих кісток із використанням сучасних комп’ютерних технологій

Тези

Судово-медична експертиза. – 2012.- №6. – С.76-77

2

Савка І.Г.

Бачинський В.Т.

Ванчуляк О.Я.

Беженар І.Л.

2.

Інформативність методу мюллер-матричного аналізу для вивчення міозинових мереж міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2013. – Т.17, №3 (67). – С.6-9.

4

Бачинський В.Т.

Ванчуляк О.Я.

Тимчук М.Р.

Любеля Ю.В.

Мироняк О.В.

3.

Особливості викладання медичного правознавства для студентів лікувальних факультетів для підвищення якості надання медичних послуг

Стаття

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2013. – С.199-200.

2

Бачинський В.Т.

Шкробанець І.Д.

Заволович А.Й.

Ванчуляк О.Я.

4.

Викладання медичного правознавства в Буковинському державному медичному університеті

Стаття

Матеріали VI Всеукраїнської (V Міжнародної) науково-практичної конференції з медичного права. – 2012. – С.125-129

5

Заволович А.Й.

Бачинський В.Т.

Ванчуляк О.Я.

Максимчук Н.О.

 

5.

Поляризаційно-кореляційна методика оцінки ішемії міокарда в судовій медицині

Тези

Судово-медична експертиза. – 2012.- №6. – С.53-55

3

Ванчуляк О.Я.

Бачинський В.Т.

Савка І.Г.

Заволович А.Й.

 

6.

Сучасні аспекти викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету

Тези

Мат. навч.-метод. конф. : Акт. пит. вищої мед. та фарм. освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології (Чернівці, 15 квітня 2013р). – Чернівці : БДМУ, 2013. – С. 4-5.

2

Бачинський В.Т.

Савка І.Г.

Беженар І.Л.

7.

Формування практичних навичок і вмінь – ключовий етап у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету

Тези

Мат. X-ї ювіл. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. уч.: Кредитно-модульна с-ма організації навч. проц. у вищих мед. (фарм.) навч. закладах України на новому етапі (Тернопіль, 18-19 квітня 2013р). – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – С. 25.

1

Бачинський В.Т.

Савка І.Г.

Беженар І.Л.

8.

Особливості набуття знань, практичних навичок і вмінь у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету зі спеціальності “Стоматологія”

Стаття

Буковинський мед. вісник. – 2013. – Т.17, № 1 (65). – С. 207-209.

3

Бачинський В.Т.

Савка І.Г.

Беженар І.Л.

9.

Аналіз смертності у випадках суїцидів на теренах Чернівецької області у період часу з 2008 по 2012 роки

стаття

Суд.-мед. експертиза. – 2013. - №1. - С. 72-75.

4

Бачинський В.Т.,

Павлюкович О.В.,

Беженар І.Л.,

Шкробанець І.Д.

10.

Аналіз смертності у випад-ках суїцидів на теренах міста Чернівці у період часу з 2008 по 2012 роки

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві»: Одеса, 1-2 лютого 2013 року. – С. 46-49.

4

Павлюкович О.В.,

Бачинський В.Т.,

Павлюкович Н.Д.

11.

Спосіб фіксації та дослідження судово-медичних об’єктів у 2Д графіці

Друков.

Галузеве нововведення / [І.Г. Савка,

Б.В. Михайличенко,

В.Т. Бачинський, Ю.А. Дєдул] // Реєстр галузевих нововведень. Вип. 37. Реєстр. №444/37/12. – К. : МОЗ, Укрмедпатентінформ, 2012. – С. 77-78.

2

Савка І.Г.

Михайличенко Б.В.

Бачинський В.Т.

Дєдул Ю.А.

12.

Спосіб 3D моделювання трубчастої кістки із ділянкою перелому

Патент

Патент на корисну модель 73704, України, МПК А61В 1/04 (2006.01). – № u 201201394; Заявл. 10.02.2012; Опубл.10.10.2012.- Бюл. № 19.

3

Савка І.Г.

Бачинський В.Т.

Дєдул Ю.А.

Кишкан Я.С.

13.

Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields

Моно-графія

Angelsky O.V. Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields / O.V. Angelsky, P.V. Polyanskii, I.I.Mokhyn, C.Yu.Zenkova, H.V.Bogatyryova, Ch.V.Felde, V.T.Bachinskiy, T.M.Boichuk and A.G.Ushenko// in the book «Modern Metrology Concerns» edited by Luigi Cocco – ISBN 978-953-51-0584-8 – InTech, May 5, 2012 – 469p; P. 263-316.

469

54

V.T.Bachinskiy

T.M.Boichuk

A.G.Ushenko

at al.

 

С П И С О К

надрукованих наукових праць 

завідуючого кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ, професора, д.м.н. Бачинського Віктора Теодосовича

за 2014р.

№ п/п

Назва праці

Вид видання (монографія, стаття, тези

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

К-сть сторінок

Прізвище всіх авторів (співавторів)

Вітчизняні с татті

1.

Структура переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки за даними обласного бюро судово-медичної експертизи.

Стаття

Медичні перспективи. – 2013. – Т.18, № 3. – С. 124-127.

4

І.Г. Савка

В.Т. Бачинський

І.Л. Беженар

2.

Наукові нариси кафедри судової медицини в минулому та сьогоденні

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2014. – Т.18, №2 (70). – С.180-183.

4

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

І.Г. Савка

О.Ф. Кулик

3.

Сучасні перспективи масштабно-селективного методу досліджень біологічних тканин у судовій медицині

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2014. – Т. ХІІІ, №2 (48). – С.13-17.

5

В.Т. Бачинський

Ю.В. Саркісова

О.Г. Паливода

А.О. Андрійчук

4.

Рідкісний випадок «дзеркального» розташування внутрішніх органів

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2014. – Т. ХІІІ, №2 (48). – С.171-174.

4

В.Т. Бачинський

О.Г. Паливода

М.С. Гараздюк

О.І. Гараздюк

5.

Рідкісний випадок отруєння гідрохіноном у стаціонарі

Стаття

Суд.-мед. експертиза. – 2014. - №1. - С. 77-79.

3

В.Т. Бачинський

І.Л. Беженар

Я.С. Кишкан

6.

Структурні особливості довгих кісток нижньої кінцівки в практиці судової медицини

Стаття

Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип.3, Том 3 (112). – С.333-335.

3

В.Т. Бачинський

В.О. Ольховський

М.Р. Тимчук

В.В. Малишев

7.

Спосіб медичної навігації у судовій медицині.

Патент

Деклараційний патент
України на корисну модель 97952 від 10.04.2015. бюл. № 7. В.Т.

 

Бачинський,

Ю.М. Касіянчук,

С.В. Пивоваров,

М.В. Касіянчук.

 

Закордонні статті

1.

Multiparameter correlation microscopy of biological fluids polycrystalline networks

Стаття

Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 9066, 90661Y.

8

A.V. Dubolazov,

V. Marchuk,

O.I. Olar,

V.T. Bachinskiy,

O.Ya. Vanchuliak

N.V. Pashkovska,

D. Andriychuk,

S.V. Kostiuk

2.

Fourier analysis of blood plasma laser images phase maps in the diagnosis of cancer in human organs

Стаття

Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 9066, 90661V.

9

P.O. Angelsky,

L.Ya. Kushnerik,

V.T. Bachinskiy,

O.Ya. Vanchuliak

M. Garazdiuk,

N.V. Pashkovska,

D. Andriychuk

3.

Statistical and fractal analysis of autofluorescent myocardium

images in posthumous diagnostics of acute coronary insufficiency

Стаття

Proc. SPIE. – 2014. Vol9166. – Р. 1-8.

8

T.M. Boichuk,

V.T. Bachinskiy,

O.Ya. Vanchuliak

O.P. Minzer,

M. Garazdiuk,

A.V. Motrich

4.

Mueller-matrix differential diagnosis of biological crystallites phase anisotropy

Стаття

Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 9066, 9066 21.

9

V. O. Ushenko;

G. D. Koval;

V. T. Bachinskiy;

L. Ya. Kushnerick;

M. Garazdiyk;

M. M. Dominikov;

O. V. Dronenko

5.

Scale-selective wavelet analysis of polarization images of biological polycrystalline net

Стаття

Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 8856, 88561Y

9

A.G. Ushenko,

T.M. Boychuk,

O.P. Mincer,

V.T. Bachinskiy,

O.Ya. Wanchuliak,

6.

Пространственная реконструкция плоскости излома трубчастой кости с изпользованием современных компьютерных технологий.

Стаття

Вестник судебной медицины. (Росія) – 2013. – Т.2, № 2. – С. 6-9.

4

В.Т.Бачинський

Б.В. Михайличенко

И.Г. Савка

 

Вітчизняні тези

1.

Діагностика гострої ішемії міокарда методами лазерної спектрофотополяриметрії

Тези

Матеріали 95 підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. – Чернівці, 2014. – С.6

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

2.

Сучасні підходи до розуміння поняття «ятрогенна

патологія», як несприятливого результату медичних

втручань

Тези

Матеріали науково-практичної конференції

"Природничі читання"

присвяченої 70 – річчю БДМУ. – Чернівці, 2014. – С.75

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

Ю.В. Саркісова

3.

Досвід використання ситуаційних завдань на заняттях із судової медицини

Тези

Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології» (присвячена 70-річчю БДМУ): Чернівці, 23 квітня 2014р. – С.20-21.

2

В.Т. Бачинський

М.М. Вацик

О.Я. Ванчуляк

4.

Оптимізація викладання судової медицини шляхом впровадження новітніх технологій (електронного журналу)

Тези

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України” присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського 15-16 травня 2014 р. – м. Тернопіль – С. 10-13

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Н.В. Тимощук,

Ю.В. Саркісова

5.

Перспективи використання фазового аналізу лазерних поляриметричних зображень зрізів міокарда людини при визначенні часу настання смерті

Тези

XV конгрес СФУЛТ - м.Чернівці. – 2014.- С.425.

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

Ю.В. Саркісова

Н.В. Тимощук

6.

Використання методу статистичного Мюллер-матричного аналізу полікристалічних міозинових мереж міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

XV конгрес СФУЛТ - м.Чернівці. – 2014.- С.425.

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

А.С. Сивокоровська

А.О. Андрійчук

 

Закордонні тези

1.

Optical methods of investigation in forensic practice

Тези

Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.32-33

2

V.T. Bachinsky

O.Y. Vanchulyak

A.I. Zavolovich

Y.V. Sarkisova

A.O. Andriichuk

V.V. Malyshev

O.G. Palyvoda

2.

Structural-functional peculiarities of separate portions of the femoral bone

Тези

Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.33

1

V.T. Bachynsky

B.V. Mykhailichenko

I.G. Savka

I.L Bezhenar

 

С П И С О К

завідуючого кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ, професора, д.м.н. Бачинського Віктора Теодосовича

за 2015 рік

№ п/п

Назва праці

Вид видання (монографія, стаття, тези

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

К-сть сторінок

Прізвище всіх авторів (співавторів)

Вітчизняні статті

1.

Сучасні перспективи масштабно-селективного методу досліджень біологічних тканин у судовій медицині

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – Т. ХІІІ, № 2(48). – 2014р. – С. 13-17.

5

В.Т. Бачинський,

Ю.В. Саркісова,

О.Г. Паливода,

А.О. Андрійчук

2.

Lazer-polarimetric methods of investigation of biological tissues in forensic medicine-perspectives, realities and the future

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – №. 13,№ 3(49). – С. 13-22.

10

Bachynskiy

Boychuk,

Vanchuliak,

O.G.Ushenko

3.

Сучасні діагностичні можливості судової медицини у вирішенні питання встановлення давності настання смерті

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – №. XIV,№ 2 (52). – С. 12-15.

 

В.Т. Бачинський,

В.Д. Мішалов,

О.Я. Ванчуляк,

М.С. Гараздюк,

А.О. Андрійчук,

Ю.В. Саркісова

4.

Поняття та медико-правові аспекти забезпечення лікарської таємниці

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – №. XIV,№ 3 (53). – С. 207-209.

3

В. Т. Бачинський,

О. Я. Ванчуляк,

С. В. Юрнюк,

А.- В. С. Сивокоровська,

А. О. Андрійчук

5.

Макроархітектурні особливості будови довгих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2015. – № 1. – С. 83-85.

3

В.Д. Мішалов

Б.В. Михайличенко

В.Т. Бачинський

О.В. Филипчук

С.В. Козлов

6.

Експертиза трупів загиблих від загальної дії високої температури зовнішнього середовища. Тепловий удар

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2014. – № 2. – С. 57-59.

3

В.Т. Бачинський

О.Г. Паливода

О.В. Павлюкович

Н.В. Тимощук

В.О. Марчук

7.

Особливості інтардуральних гематом при гострих лейкозах

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2014. – № 2. – С. 59-63.

5

В.Т. Бачинський

О.Г. Паливода

О.В. Павлюкович

Н.В. Тимощук

О.І. Шкрумеда

Закордонні статті

8.

Laser polarization autofluorescence of endogenous porphyrins of optically anisotropic biological tissues and fluids in diagnostics of necrotic and pathological changes of human organs.

Стаття

Applied optics. – 2014. – Т. 53. – №. 10. – P. B181-B191.

10

Ushenko YA,

Arkhelyuk AD,

Sidor MI,

Bachynskyi VT,

Wanchuliak OY.

9.

Opportunities of forensic application of laser polarimetric techniques in the diagnosis of pathological processes

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 17-19

3

Bachinskiy,

O. Vanchuliak,

O. Pavliukovych,

N. Pavliukovych,

Y. Кishkan,

Мelnyk,

А. Baranyuk,

О. Grіgorova

10.

Spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 20-22

 

Backinskiy,

О. Pavliukovych,

O. Vanchuliak,

Savka,

Bezhenar,

Pavliukovych

Marchyuk

11.

Modern prospective forensic methods for diagnosis of ischemic damage of the human myocardium

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 23-25

3

Backinskiy,

O. Vanchuliak,

О. Pavliukovych,

М. Harazdyuk,

Y. Sarkisova,

А. Andriychuk,

М. Tymchuk

12.

Лазерно-поляриметрические методы исследования биологических тканей в судебной медицине – перспективы, реалии и будущее

Стаття

Вестник судебной медицины. – 2015. – Том 4, №1. – С. 19-24

6

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

13.

Method of azimuthally stable Mueller-matrix diagnostics of blood

plasma polycrystalline films in cancer diagnostics

Стаття

  1. of SPIE Vol. 9258, 925807

11

Yu.A.Ushenko

Prysyazhnyuk

Gavrylyak

Gorsky

Bachinskiy

Vanchuliak

Вітчизняні тези

14.

Особливості інтрадуральних гематом при гострому мієлобластному лейкозі (спостереження з практики)

Тези

Матеріали 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ 16,18,23 лютого 2015. – Чернівці, 2015. – С. 24-25.

1

О.В.Павлюкович

В.Т. Бачинський

О.Г. Паливода

15.

Latest prospective polarizational methods of research

Тези

Modern advances in forensic science and expertise –Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 32-33.

1

Bachinskiy, O.

Vanchuliak, Y.

Sarkisova

16.

Phlebephraxis as a complication of early postoperative period after liposuction of anterior abdominal wall

Тези

Modern advances in forensic science and expertise –Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 33-34.

1

Bachinskiy,

Vanchuliak,

Tymoshchuk,

Palyvoda.

17.

Participation in student scientific club as a stage of student and forensic medical expert formation according to the study principles of bologna process

Тези

Modern advances in forensic science and expertise – Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 35-36.

1

Bachinskiy,


Pavlyukovych

18.

Possibilities of liquor laser polarizational methods use for determination remoteness of death approach

Тези

Modern advances in forensic science and expertise – Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 36.

1

Bachinskiy,

Harazdyuk

19.

Висвітлення ятрогенії як загальносвітової проблеми медичного правознавства під час підготовки студентів та лікарів-інтернів

Тези

Матеріали навально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології». – Чернівці, 22 квітня 2015р. – С. 13-14

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

О.В.Павлюкович

20.

Перспективи використання фазового аналізу лазерних поляриметричних зображень зрізів міокарда людини при визначенні часу настання смерті

Тези

ХV конгрес СФУЛТ. – 16-18 жовтня 2014р. – м. Чернівці. – С. 425.

1

В.Т.Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В.Саркісова,

Н.В. Тимощук

21.

Використання методу статистичного Мюллер-матричного аналізу полікристалічних міозинових мереж міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

ХV конгрес СФУЛТ. – 16-18 жовтня 2014р. – м. Чернівці. – С. 425.

1

В.Т.Бачинський

О.Я. Ванчуляк

А.С. Сивокоровська

А.О. Андрійчук

Закордонні тези

22.

Использование фрактального анализа поляризационно-неоднородных лазерных изображений миокарда при диагностике острой коронарной недостаточности

Тези

Научно-практический журнал

«Судебная медицина». – Том 1, № 2. – 2015г. – С. 46-47.

2

В.Т. Бачинский,

О.Я. Ванчуляк,

М.С. Гараздюк,

Ю.В. Саркисова

Патенти

23.

Спосіб медичної навігації у судовій медицині

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 97952

від 10.04.2015

Бюл. №7

3

В.Т. Бачинський

Ю.М. Касіянчук

С.В. Пивоваров

М.В. Касіянчук