Список

наукових праць д. мед. н., професора кафедри судової медицини та медичного правознавства,  Заслуженого лікаря України

Бачинського Віктора Теодосовича

( Деклараційні патенти та раціоналізаторські пропозиції )

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

ІV. ДЕКЛАРАЦІЙНІ ПАТЕНТИ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ

 

202

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Патент

Деклараційний патент України на винахід 32345 А від 15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

О.Я Ванчуляк,

та ін. Всього 6 осіб

203

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Патент

Деклараційний патент України на винахід 232346А від 15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

О.Я Ванчуляк,

та ін. Всього 6 осіб

204

Спосіб визначення часу настання смерті

Патент

Деклараційний патент України на винахід 54113А від 17.02.2003.

Бюл. №2

2

О.Г. Ушенко,

О.Я Ванчуляк.

205

Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 11085 від 15.12.2005.

Бюл. №12

2

О.Г. Ушенко,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар,

та ін. Всього 5 осіб

206

Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 26357 від 10.09.2007.

Бюл. №14

2

В.Д. Мішалов,

В.Т.Бачинський,

І.В. Бачинська,

та ін. Всього 7 осіб

207

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою кореляційного аналізу часових змін структури лазерних зображень біологічних тканин трупа людини

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 31624 від 10.04.2008

Бюл. №7

2

 

208

Cпосіб визначення давності настання смерті за допомогою поляризаційного картографування біологічних тканин трупа людини

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 31625 від 10.04.2008

Бюл. №7

2

 

209

Спосіб визначення давності настання смерті за допоїмо-гою фазометрії лазерних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин трупа людини

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 31626 від 10.04.2008

Бюл. №7

2

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

В.Д. Мішалов

210

Спосіб визначення часу формування гематом за допоїмо-гою статистичного аналізу поляри-заційних зображень біологічних тканин трупа людини

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 32310 від 12.05.2008

Бюл. №9

2

 

211

Назва корисної моделі Спосіб деполяризацій-ного визначення давності настання смерті за динамікою зміни поляризаційних зображень ліквору трупа людини

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55308 від 10.12.2010

Бюл. №23

4

С.В. Годнюк,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

212

Назва корисної моделі Спосіб флуоресцентно-го визначення давності настання смерті за динамікою статистичних моментів лазерних флуоресцентних зображень ліквору трупа людини

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55309 від 10.12.2010

Бюл. №23

4

С.В. Годнюк,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

213

Назва корисної моделі Спосіб фазової дифернціації причини настання смерті у результаті крововтрати та механічної асфіксії

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55672 від 27.12.2010

Бюл. №24

4

О.В. Павлюкович О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко

214

Назва корисної моделі Спосіб поляризаційної диференціації причин настання смерті

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55673 від 27.12.2010

Бюл. №24

4

О.В. Павлюкович О.Я. Ванчуляк,

Ю.О. Ушенко

215

Спосіб поляризаційно-кореляційного визначення причини настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 54166 25.10.2010 Бюл. №20, 2011

2

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

В.Т. Бачинський

 

216

Спосіб 3D моделювання трубчастої кістки із ділянкою перелому

Патент

Патент на корисну модель 73704, України, МПК А61В 1/04 (2006.01). – № u 201201394; Заявл. 10.02.2012; Опубл.10.10.2012.- Бюл. № 19.

3

Савка І.Г.

Бачинський В.Т.

Дєдул Ю.А.

Кишкан Я.С.

217

Спосіб медичної навігації у судовій медицині

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 97952

від 10.04.2015

Бюл. №7

3

В.Т. Бачинський

Ю.М. Касіянчук

С.В. Пивоваров

М.В. Касіянчук

218

Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за поляризаційним картографуванням полікристалічних плівок ліквору

Патент

Патент №116070 Україна, МПК (2006):G01N 33/00, G01N 33/483 (2006.01). Заявка № u201610844 від  28.10.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9/2017

 

Бачинський В.Т.; Гараздюк М.С.; Гараздюк І.В.; Ванчуляк О.Я.; Ушенко О.Г.; Ушенко Ю.О.; Ушенко В.О.; Дуболазов О.В.; Сідор М.І.; Лакуста І. І.

219

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою картографуння лазерно-індукованих флуоресцентних зображень полікристалічної плівки ліквору

Патент

Патент № 116071 Україна, МПК (2006): G01N 33/00, G01N 33/483 (2006.01). Заявка № u201610845 від  28.10.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9/2017.

 

Бачинський В.Т.; Гараздюк М.С.; Ванчуляк О.Я.; Ушенко О.Г.; Ушенко Ю.О.; Ушенко В.О.; Дуболазов О.В.; Кушнерик Л.Я.; Прідій О.Г.

220

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою аналізу Фур'є мап комплексного ступеня взаємної поляризації полікристалічної плівки ліквору

Патент

Патент № 116072 Україна, МПК (2006): G01N 33/00, G01N 33/483 (2006.01) A01D 5/00. Заявка № u201610849 від 28.10.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9/2017.

 

Бачинський В.Т.; Гараздюк М.С.; Ванчуляк О.Я.; Ушенко О.Г.; Ушенко Ю.О.; Ушенко В.О.; Дуболазов О.В.; Кушнерик Л.Я.

221

Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за поляризаційним картографуванням лазерно-індукованої флуоресценції полікристалічнх плівок ліквору

Патент

Патент № 116073 Україна, МПК (2006): G01N 33/00, G01N 33/483 (2006.01) A61B 5/00. Заявка № u201610850 від  28.10.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9/2017.

 

Бачинський В.Т.; Гараздюк М.С.; Ванчуляк О.Я.; Ушенко О.Г.; Ушенко Ю.О.; Ушенко В.О.; Дуболазов О.В.; Прідій О.Г.

222

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою фур'є аналізу поляризаційних мап азимута оптично активних сполук полікристалічних плівок ліквору трупа людини

Патент

Патент № 116076 Україна, МПК (2006): G01N 33/00, G01N 33/483 (2006.01) A01D 5/00. Заявка № u201610853 від  28.10.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9/2017.

 

Бачинський В.Т.; Гараздюк М.С.; Гараздюк О.І.; Ушенко О.Г.; Ушенко Ю.О.; Ушенко В.О.; Житарюк В.Г.; Новаковська О.Ю.

223

Способ забора образцов костной ткани свода черепа для исследования структурных свойств

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медіститут. – 1981р. - №7/81

1

Ж.Д. Мищенко

224

Приспособление для графической разметки свода черепа при выполнении радиальных распилов

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медіститут. – 1981р. - №39/81

1

Ж.Д. Мищенко

225

Способ идентификации орудий травмы при повреждениях черепа тупыми предметами с ограниченной ударяющей поверхностью

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медіститут. – 1985р. - №128/85

1

Ж.Д. Мищенко

Д.В. Куликов

226

Способ раскрытия трещины для исследования поверхности и края излома при повреждениях плоских и губчатых костей

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медіститут. – 1986р. - № 13/86

1

В.О. Плаксин

Ю.А. Солохин

Ю.К. Сальников

227

68827А

Пристрій для отримання даних рентгенограм у цифровому форматі

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2004. – №84/04.

3

І.Г. Савка,

Ю.А. Дєдул,

І.Л. Беженар

228

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. - 2004. - №88/04

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар

229

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. - 2004. - № 89/04

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар

230

Спосіб визначення часу настання смерті

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. - 2004. - № 90/04

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар

231

Спосіб визначення часу формування гематом за допомогою статистичного аналізу поляризаційних зображень біологічних тканин трупа людини

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 27/08

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

В.Д. Мішалов

232

Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 28/08

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

О.Ф. Кулик,

та ін. Всього 6 осіб

233

Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 29/08

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

І.В. Бачинська

та ін. Всього 6 осіб

234

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою фазометрії лазерних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин трупа людини

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 30/08

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

І.В. Бачинська

235

Спосіб визначення трупних змін біотканин за допомогою лазерного поляризаційного моніторингу

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 31/08

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

О.В.Павлюкович

236

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою кореляційного аналізу часових змін структури лазерних зображень біологічних тканин трупа людини

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 32/08

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

О.В.Павлюкович

237

Cпосіб визначення давності настання смерті за допомогою поляризаційного картографування біологічних тканин трупа людини

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 33/08

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

О.Ф. Кулик, та ін. Всього 5 осіб

238

Спосіб переведення зображень об’єктів судово-медичних експертиз у 2D формат

рац. пропозиція

Рац. пропозиція. – БДМУ. – 2012. – №62/12.

3

І.Г.Савка

Б.В.Михайличенко

В.Т.Бачинський

Ю.А.Дєдул

239

Спосіб дослідження ділянки перелому трубчастої кістки у 3D форматі

рац. пропозиція

Рац. пропозиція. – БДМУ. – 2012. – №65/12.

3

І.Г.Савка

В.Т.Бачинський

Ю.А.Дєдул

С.Д.Савка

 

240

Спосіб фіксації та дослідження судово-медичних об’єктів у 2Д графіці

Друков.

Галузеве нововведення / [І.Г. Савка,

Б.В. Михайличенко,

В.Т. Бачинський, Ю.А. Дєдул] // Реєстр галузевих нововведень. Вип. 37. Реєстр. №444/37/12. – К. : МОЗ, Укрмедпатентінформ, 2012. – С. 77-78.

2

Савка І.Г.

Михайличенко Б.В.

Бачинський В.Т.

Дєдул Ю.А.

241

Спосіб медичної навігації у судовій медицині

Інформ. лист

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №14 - 2016

 

Бачинський В.Т., Пивоваров С.В.,

Касіянчук М.В.,

Ванчуляк О.Я.,

Касіянчук Ю.М.