Список

наукових праць д. мед. н., професора кафедри судової медицини та медичного правознавства,  Заслуженого лікаря України

Бачинського Віктора Теодосовича

( Навч.-метод. посібники, монографії  

№ п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ.

187

Методические указания к самостоятельной аудиторной учебно-исследовательской роботе студентов на практических занятиях по судебной медицине.

Навч. посібник

Черновцы, 1987. – 20 с.

20

8

И.В. Крижановская,

Ж.Д. Мищенко

188

Судебно-медицинская експертиза трупа/организация и методика судебно-медицинского исследоавния трупа. Часть 1/. Методические указания к самостоятельной роботе студентов.

Навч посібник

Черновцы, 1990. – 18с.

18

6

Ж.Д. Мищенко,

А.Ф. Кулик,

И.В. Крижановская

189

Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті.

Навчально-методичний посібник.

Навч.-метод. посібник

Буковинський державний медичний університет, 2005р. – 211с.

211

57

О.Ф. Кулик,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

190

Лазерна фізика біологічних тканин.

монографія

Видавництво «Рута» ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2007 р. – 343с.

343

104

О.Г. Ушенко

191

Лазерна нефелометрія біологічних кристалів.

монографія

Видавництво «Рута» ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2007 р. – 300с.

300

130

О.Г. Ушенко

192

Первинний огляд трупа на місці виявлення

(рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно листа №1/11-4093 від 17.05.2010 року).

Навч.-метод. посібник

Буковинський державний медичний університет, 2010р. – 220с.

220

62

О.Ф. Кулик,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

193

Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті.

(рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно листа №1/11-4307 від 25.05.2010 року).

Навч.-метод. посібник

Буковинський державний медичний університет, (2-ге видання) 2010р. – 212с.

212

79

О.Ф. Кулик,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

194

Основи лазерної поляриметрії (Патоморфологічні зміни біологічних тканин)

монографія

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т , 2010. – 372с.

372

147

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

І.Л. Беженар

195

Визначення давності настання смерті та часу утворення гематом методами лазерної спектрофотополяриметрії

монографія

Чернівці : Прут, 2011. – 328с.

328

147

Б.В. Михайличенко,

В.Д. Мишалов,

О.Г. Ушенко

196

Судово-медичне дослідження сперми, слини та інших виділень людини в слідах на речових доказах

методичні рекомендації

Київ, 2011. – 25с.

25

6

В.Г. Бурчинський,

А.П. Дем’янчук,

Т.В. Хохолева

197

Судово-медичне дослідження волосся, кісток, м’яких тканин та органів

методичні рекомендації

Київ, 2011. – 19с.

19

5

В.Г. Бурчинський,

А.П. Дем’янчук,

Т.В. Хохолева

198

Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields

Монографія

Angelsky O.V. Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields / O.V. Angelsky, P.V. Polyanskii, I.I.Mokhyn, C.Yu.Zenkova, H.V.Bogatyryova, Ch.V.Felde, V.T.Bachinskiy, T.M.Boichuk and A.G.Ushenko// in the book «Modern Metrology Concerns» edited by Luigi Cocco – ISBN 978-953-51-0584-8 – InTech, May 5, 2012 – 469p; P. 263-316.

469

54

V.T.Bachinskiy T.M.Boichuk  A.G.Ushenko at al.

199

Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методами лазерної поляриметрії

Монографія

Чернівці:БДМУ, 2016.

146/20

В.Т. Бачинський, Т.М. Бойчук,

О.В. Павлюкович,

Н.Д. Павлюкович, О.Г. Ушенко

200

Laser polarimetry of biological tissues and fluids. Chapter 1. Polarization mapping of optically thin layers of biological tissues and fluids.

Монографія

LAMBERT Academic Publishing, 2017.

196

V.T. Bachinskyi,

T.M. Boychuk,

A.G. Ushenko,

A.V. Dubolazov,

O.Ya. Vanchuliak,

Yu.A. Ushenko,

V.A. Ushenko

201

Laser polarimetry of biological tissues and fluids: monograph. Chapter 2. Muller-matrix mapping of optically thin layers of biological tissues and fluids.

Монографія

LAMBERT Academic Publishing, 2017.

172

V.T. Bachinskyi,

T.M. Boychuk,

A.G. Ushenko,

A.V. Dubolazov,

O.Ya. Vanchuliak,

Yu.A. Ushenko,

V.A. Ushenko

202

Laser polarimetry of biological tissues and fluids: monograph. Chapter 3. Polarization mapping of autofluorescence of optically thin layers of biological tissues and fluids.

Монографія

LAMBERT Academic Publishing, 2017.

99

V.T. Bachinskyi,

T.M. Boychuk,

A.G. Ushenko,

A.V. Dubolazov,

O.Ya. Vanchuliak,

Yu.A. Ushenko,

V.A. Ushenko