Список

наукових праць д. мед. н., професора кафедри судової медицини та медичного правознавства,  Заслуженого лікаря України

Бачинського Віктора Теодосовича

( Тези)  

№ п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

ІІ. ТЕЗИ

117

О значении костных фрагментов, изъятых при экстренных хирургических вмешательствах

Тези.

В кн. «III республиканская конференция молодых ученых /медиков/УССР». Тезисы докладов. Черновцы, 1981 год. – С 93.

2

 

118

Структурные свойства костей свода черепа и их значение в оценке повреждений черепа тупими предметами с ограниченой поверхностью.

Тези.

В кн. «IV республиканская конференція судебно-медицинских экспертов УССР». Тезисы докладов. Черновцы, 1981 год. – С 56.

1

 

119

К методике исследований структурних свойств костей свода черепа в судебно-медицинском аспекте.

Тези.

В кн. «II Всесоюзный сьезд судебных медиков». Тезисы докладов. Москва-Минск, 1982. – С. 182.

2

Ж.Д. Мищенко

120

О ретроспективной диагностики травмы головы по морфологическим признакам

Тези.

В кн. «I сьезд судебных медиков Украины». Тезисы докладов. Киев, 1987 год. – С.7.

1

Ж.Д. Мищенко

121

Комбинированные черепно-лицевые повреждения при травмах головы тупими предметами.

Тези.

В кн. «I сьезд судебных медиков Украины». Тезисы докладов. Киев, 1987 год. – С.38.

1

Ж.Д. Мищенко

122

О влиянии физических свойств костей свода черепа на механизм их разрушения при травме головы тупими предметами.

Тези.

Актуальные вопросы морфологи. Тезисы докладов III анатомов, гистологов, эмбриологов и топографо-анатомов УССР. Черновцы, 1990. – С. 51.

2

 

123

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Тези.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – С.60.

1

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

та ін. Всього 6 осіб

124

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Тези.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002.– Чернівці: Мед академія, 2002. – С.61.

1

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

та ін. Всього 6 осіб

125

Використання методів лазерної поляриметрії в судовій медицині.

Тези.

Матер. Міжнародної науково-практичної конференції судових медиків та криміналістів, присвяченої 200-річчю кафедри судової медицини та основ права Харківського державного медичного університету „Актуальні питання та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики” (Харків, 2005р.). – Х.: Гриф, 2005. – С.129-130.

2

І.Г. Савка,

І.Л. Беженар,

О.Ф. Кулик

126

Лазерна поляриметрія – сучасний метод морфологічних досліджень в медицині.

Тези.

Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю з дня народження проф. Н.М. Шенкермана. Чернівці: БДМУ, 2007. – С.63-64

2

І.Л. Беженар,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

127

Кореляційно – диференційна діагностика часу виникнення гематом різної локалізації

Тези.

Хист. – 2008. – Вип. 10. – С. 195.

1

О.Я. Ванчуляк,

І.Л. Беженар,

І.Г. Савка, та ін. Всього 5 осіб

128

Використання лазерної спектральної фазової діагностики структури посттравматичних гематом людини різної локалізації для визначення  давності їх утворення

Тези.

XII конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств.- Івано-франківськ – Київ - Чікаго. – 2008.- С.516-517

2

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович

129

Особливості викладання судової фармації при підготовці інтернів-провізорів

Тези.

Хист. – Вип. 10. – 2008. - С. 260.

1

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк,

І.О. Лебедінцева

130

Діагностика давності виникнення гематом людини шляхом моделювання їх оптичних властивостей

Тези.

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 22-23.

(фахове видання).

2

О.Я. Ванчуляк,

С.В. Годнюк,

І.Г. Савка

131

Викладання судової фармації при підготовці інтернів-провізорів зі спеціальності клінічна фармація

Тези.

Матер. наук.-практ. конф. “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики” – Запоріжжя: ЗМУ. – 2008. – С. 41.

1

О. Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка,

І.О. Лебедінцева

132

Спектральний фазовий моніторинг змін структури гематом людини для встановлення давності їх утворення.

Тези.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.104.

1

О.Я. Ванчуляк,

С.В. Годнюк,

О.В. Павлюкович

133

Перспективи встановлення давності настання смерті методами лазерної поляриметрії тканин трупа людини.

Тези.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.105.

1

О.Я. Ванчуляк,

Д.Т. Попович,

О.В. Павлюкович

134

Можливості дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканинами печінки для діагностики давності настання смерті при механічній асфіксії або крововтраті.

Тези.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.204-205.

2

О.В. Павлюкович

О.Я. Ванчуляк

М.Р. Тимчук

135

Судово-медичні можливості кореляційної диференційної діагностики

часу виникнення гематом людини

Тези.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 147.

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Ю. Литвиненко

136

Можливості диференційної діагностики

смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати методом

дослідження поляризаційних мап тканини міокарда

Тези.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 173.

1

О.В. Павлюкович,

О.Я. Ванчуляк,

Д.І. Тодорович

137

Особливості викладання судової медицини студентам медичних факультетів

Тези.

Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції (матеріали навчально-наукової конференції) Чернівці, 2009. - С.63

1

І.Г. Савка,

С.Д. Савка,

О.Я. Ванчуляк

138

Можливості встановлення причини та давності настання смерті при механічній асфіксії або крововтраті шляхом вивчення поляризаційних мап тканини міокарда

Тези.

Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 14-15.

2

Є.І. Беженар,

О.В. Павлюкович,

І.Г. Савка

139

Встановлення закономірностей руйнації кісткової тканини в судовій медицині

Тези.

Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 118-119.

2

В.В. Никифорак,

І.Г. Савка,

О.В. Павлюкович

140

Спектральний аналіз - сучасний доказовий метод дослідження в судовій медицині

Тези.

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології (матеріали 2-го наукового симпозіуму) Чернівці, 21 травня 2010 року - С.109-110

2

І.Г. Савка,

Я.С. Кишкан,

М.М. Ясінський

141

Переломи довгих кісток нижньої кінцівки як об’єкти слідчих дій

Тези.

Збірник наукових праць XV з’їзду ортопедів – травматологів України. – Дніпропетровськ, 16-18 вересня 2010 року. – С. 56.

1

В.Л. Васюк,

І.Г. Савка,

П.Є. Ковальчук

142

Кісткова тканина – важливий біологічний об’єкт судово-медичних досліджень

Тези.

Український морфологічний альманах – 2010. – Т.8, №3 – С214

(фахове видання).

1

І.Г. Савка,

В.Л. Васюк

143

Дослідження спектрів потужності розподілу ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного м‘язовими тканинами для розробки новітніх діагностичних методик у судовій медицині

Тези

Мат. XIII конгресу світової федерації укр. лік. товариств “100 років укр. лік. товариству” – Львів : СФУЛТ. – 2010. – С. 683.

30 вересня –

03 жовтня 2010р.

1

О.В. Павлюкович, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, Ю.А. Дєдул

144

Визначення причини та давності настання смерті шляхом аналізу зміни деполяризації лазерного випромінювання різних довжин хвиль, розсіяного тканиною печінки

Тези

Мат. XIII конгресу світової федерації укр. лік. товариств “100 років укр. лік. товариству” – Львів : СФУЛТ. – 2010. – С. 675-676.

30 вересня –

03 жовтня 2010р

2

В.Т. Бачинський

О.В. Павлюкович

І.Г. Савка

Я.С. Кишкан

145

Візуалізація ділянок переломів трубчастих кісток із використанням сучасних комп’ютерних технологій

Тези

Судово-медична експертиза. – 2012.-  №6. – С.76-77

2

Савка І.Г.

Бачинський В.Т.

Ванчуляк О.Я.

Беженар І.Л.

146

Поляризаційно-кореляційна методика оцінки ішемії міокарда в судовій медицині

Тези

Судово-медична експертиза. – 2012.-  №6. – С.53-55

3

О.Я. Ванчуляк

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка

А.Й. Заволович

 

147

Сучасні аспекти викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету

Тези

Мат. навч.-метод. конф. : Акт. пит. вищої мед. та фарм. освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології (Чернівці, 15 квітня 2013р). –  Чернівці : БДМУ, 2013. – С. 4-5.

2

В.Т. Бачинський І.Г. Савка

І.Л. Беженар

148

Формування практичних навичок і вмінь – ключовий етап у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету

Тези

Мат. X-ї ювіл. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. уч.: Кредитно-модульна с-ма організації навч. проц. у вищих мед. (фарм.) навч. закладах України на новому етапі (Тернопіль, 18-19 квітня 2013р). –  Тернопіль : ТДМУ, 2013. – С. 25.

1

В.Т. Бачинський І.Г. Савка

І.Л. Беженар

149

Аналіз смертності у випад-ках суїцидів на теренах міста Чернівці у період часу з 2008 по 2012 роки

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві»: Одеса, 1-2 лютого 2013 року. – С. 46-49.

4

О.В. Павлюкович

В.Т. Бачинський

Н.Д. Павлюкович

150

Діагностика гострої ішемії міокарда методами лазерної спектрофотополяриметрії

Тези

Матеріали 95 підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. – Чернівці, 2014. – С.6

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

151

Сучасні підходи до розуміння поняття «ятрогенна

патологія», як несприятливого результату медичних

втручань

Тези

Матеріали науково-практичної конференції

"Природничі читання"

присвяченої 70 – річчю БДМУ. – Чернівці, 2014. – С.75

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

Ю.В. Саркісова

152

Досвід використання ситуаційних завдань на заняттях із судової медицини

Тези

Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології» (присвячена 70-річчю БДМУ): Чернівці, 23 квітня 2014р. – С.20-21.

2

В.Т. Бачинський

М.М. Вацик

О.Я. Ванчуляк

153

Формування практичних навичок і вмінь – ключовий етап у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету

Тези

Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»: Тернопіль, 18-19 квітня 2013року. – Частина 2. – С.25.

1

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка

І.Л. Беженар

154

Optical methods of investigation in forensic practice

Тези

Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.32-33

2

V.T. Bachinsky

O.Y. Vanchulyak

A.I. Zavolovich

Y.V. Sarkisova

A.O. Andriichuk

V.V. Malyshev

O.G. Palyvoda

155

Structural-functional peculiarities of separate portions of the femoral bone

Тези

Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.33

1

V.T. Bachynsky

B.V. Mykhailichenko

I.G. Savka

I.L Bezhenar

156

Перспективи використання фазового аналізу лазерних поляриметричних зображень зрізів міокарда людини при визначенні часу настання смерті

Тези

XV конгрес СФУЛТ - м.Чернівці.  – 20014.- С.425.

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

Ю.В. Саркісова

Н.В. Тимощук

157

Особливості інтрадуральних гематом при гострому мієлобластному лейкозі (спостереження з практики)

Тези

Матеріали 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ 16,18,23 лютого 2015. – Чернівці, 2015. – С. 24-25.

1

О.В. Павлюкович

В.Т. Бачинський

О.Г. Паливода

158

Latest prospective polarizational methods of research

Тези

Modern advances in forensic science and expertise –Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 32-33.

1

V. Bachinskiy O. Vanchuliak Y. Sarkisova

159

Phlebephraxis as a complication of early postoperative period after liposuction of anterior abdominal wall

Тези

Modern advances in forensic science and expertise –Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 33-34.

1

V. Bachinskiy

O. Vanchuliak

N. Tymoshchuk

O. Palyvoda.

160

Participation in student scientific club as a stage of student and forensic medical expert formation according to the study principles of bologna process

Тези

Modern advances in forensic science and expertise – Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 35-36.

1

V. Bachinskiy

O. Pavlyukovych

161

Possibilities of liquor laser polarizational methods use for determination remoteness of death approach

Тези

Modern advances in forensic science and expertise – Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 36.

1

V. Bachinskiy

M. Harazdyuk

162

Висвітлення ятрогенії як загальносвітової проблеми медичного правознавства під час підготовки студентів та лікарів-інтернів

Тези

Матеріали навально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології». – Чернівці, 22 квітня 2015р. – С. 13-14

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

О.В. Павлюкович

163

Перспективи використання фазового аналізу лазерних поляриметричних зображень зрізів міокарда людини при визначенні часу настання смерті

Тези

ХV конгрес СФУЛТ. – 16-18 жовтня 2014р. – м. Чернівці. – С. 425.

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

Ю.В. Саркісова

Н.В. Тимощук

164

Використання методу статистичного Мюллер-матричного аналізу полікристалічних міозинових мереж міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

ХV конгрес СФУЛТ. – 16-18 жовтня 2014р. – м. Чернівці. – С. 425.

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

А.С. Сивокоровська

А.О. Андрійчук

165

Использование фрактального анализа поляризационно-неоднородных лазерных изображений миокарда при диагностике острой коронарной недостаточности

Тези

Научно-практический журнал

«Судебная медицина». – Том 1, № 2. – 2015г. – С. 46-47.

2

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

М.С. Гараздюк

Ю.В. Саркисова

166

Laser polarimetric techniques used as objective express methods for addressing problems in forensic medicine

Тези

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ століття». – Харків, 2015. – С. 92-93.

2

V.T. Bachynskiy

O.Ya. Vanchuliak

M.S. Harazdyuk

Yu.V. Sarkisova

167

Современные перспективы применения лазерно-поляриметрических методов исследования в судебной медицине

Тези

Научно-практический журнал «Судебная медицина». – Т.2., №2. –2016г. –С. 72-73

2

В.Т. Бачинский

168

Исследование ликвора методом двумерного стокс-поляриметрического картографирования биологических слоїв для определения давности наступления смерти

Тези

Научно-практический журнал «Судебная медицина». – Т.2., №2. –2016г. –С. 84-85

2

М.С. Гараздюк

В.Т. Бачинский Ю.В. Саркисова О.Г. Паливода

169

Структура судово-медичної експертизи в Україні та її взаємодія з правоохоронними органами

Тези

Збірник за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні». – Чернівці, 2016. – С.169-171

3

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

А.С. Сивокоровська

170

Spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the myocardia tissue to diagnose the prescription of death coming

Тези

Book of 39th International Medical Scientific Congress. - 2016. - Р.79.

1

O. Pavliukovych

V. Bachinskiy

N. Pavliukovych

171

Міжнародна конференція «Інновації в науці та освіті»

Тези

Судово-медична експертиза. – 2016. – № 1. – С. 90.

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

М.С. Гараздюк

172

Contemporary diagnostic possibilities of post-mortem interval estimations (problems and perspectives)

Тези

Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні досягнення в галузі судової медицини та проблемні питання при проведенні судово-медичних експертиз у відділі комісійних експертиз та у відділі експертизи трупів». – Львів, 2016. – С.302-306.

4

V.T. Bachinskiy

O.Ya.. Vanchuliak

I.L. Bezhenar

M.S. Garazdiuk

O.G. Palyvoda

 

173

Laser spectrophotometric methods in biological tissues postmortem changes esnimating for forensic issues solving

Тези

Abstract der 95. Jahrestangung der Deutschen Gesellschaft fur Rechtsmedizin – Heidelberg, 2016. – P. 345

1

V. Bachynskyi,

Y. Sarkisova

174

Возможности лазерно-поляриметрических методов исследования биологических тканей для решения проблемных вопросов судебной медицины

Тези

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной медицины». – Минск, 5-6 октября 2016. – С.68-70

3

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

М.С. Гараздюк

Ю.В. Саркисова

175

Исследование оптически неоднородных структур миокарда методом спектрально-селективной лазерной автофлюоресцентной поляриметрии для посмертной диагностики острой коронарной недостаточности

Тези

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной медицины». – Минск, 5-6 октября 2016. – С.71-73

3

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

И.Л. Беженарь

176

Post-mortem interval estimation by short-wavelaser-inducedf luorescence of polycrystalline cerebrospinal fluid films images

Тези

Zbornik abstraktov V Slovensko-Cesky zjazd sudneho lekarstva s medzinarodnou ucastou. – 12-13 oktober 2016, Martin. – P. 5

1

V. Bachynskyi

M. Garazdiuk

I. Savka

M. Melnyk

177

Acute coronary insufficiency postmortem diagnosis by the method of spectralselective laser autofluorescent polarimetry of myocardium

Тези

Zbornik abstraktov V Slovensko-Cesky zjazd sudneho lekarstva s medzinarodnou ucastou. – 12-13 oktober 2016, Martin. – P. 16-17

2

V. Bachynskyi

O. Vanchuliak

U. Sarkisova

M. Skoreyko 

178

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання судової медицини" 5-6 жовтня 2016 р. м. Мінськ. Республіка Білорусь

Тези

Судово-медична експертиза. – 2016. – № 2. – С. 98-99.

2

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка

О.Я. Ванчуляк

В.М. Зозуля

В.В. Франчук

179

5-Й Словацько-Чеський з'їзд судових медиків

Тези

Судово-медична експертиза. – 2016. – № 2. – С. 99.

1

В.Т. Бачинський О.Я. Ванчуляк

О.В. Павлюкович Н.Д. Павлюкович М.С. Гараздюк

180

Можливість визначення

часу настання смерті за власною флуоресценцією плівок ліквору у короткохвильовому спектрі

Тези

Матеріали 98 підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. – Чернівці, 2017. – С. 4-5.

2

В.Т. Бачинський М.С. Гараздюк

І.Л. Беженар

Я.С. Кишкан

181

Самостійна науково-дослідна робота студентів у

галузі судової медицини та шляхи її розвитку й

удосконалення

Тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід,

проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-

методичної конференції (Чернівці, 19 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 14.

1

В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, М.С. Гараздюк, О.В. Павлюкович, О.І. Гараздюк

182

Сучасний підхід до діагностики патологічних станів методом лазерного поляриметричного дослідження біологічних тканин та середовищ організму людини

Тези

Збірник матеріалів науково-практичної конференції зміжнародною участю «Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми». – м. Одеса, 2017. – С. 135-138.

4

В.Т. Бачинський О.Я. Ванчуляк Ю.В. Саркісова

183

Визначення давності настання смерті шляхом двомірного стокс-поляриметричного просторово-частотного картографування полікристалічних плівок ліквору

Тези

Збірник матеріалів науково-практичної конференції зміжнародною участю «Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми». – м. Одеса, 2017. – С. 138-141.

4

В.Т. Бачинський М.С. Гараздюк

О.Я. Ванчуляк

184

Перспективи розвитку та удосконалення науково-дослідної роботи студентів та молодих учених у галузі судової медицини

Тези

Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні». Тернопіль: ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С.8-9

2

В.Т. Бачинський О.Я. Ванчуляк М.С. Гараздюк

І.Л. Беженар

О.І. Гараздюк

185

The study temporal dynamics of the phase shift between orthogonal components of the amplitude of the laser radiation scattered by spleen tissue to diagnose the prescription of death coming

Тези

Abstract of the 10th International Symposium Advances in Legal Medicine combined with 96th  Annual Conference German Society of Legal Medicine. Dusseldorf, 11-15 September 2017. Rechtsmedizin. – 2017. – P. 362-363

2

O. Pavliukovych

V. Bachinskiy

N. Pavliukovych

186

Time since death estimation by two-dimensional mapping of polarizating inhomogeneous images of cerebro-spinal fluid polycrystalline films

Тези

Abstract of the 10th International Symposium Advances in Legal Medicine combined with 96th  Annual Conference German Society of Legal Medicine. Dusseldorf, 11-15 September 2017. Rechtsmedizin. – 2017. – P. 365

1

M. Garazdiuk

V. Bachinskiy

O. Vanchuliak

O. Garazdiuk

I. Savka