Список

наукових праць д. мед. н., професора кафедри судової медицини та медичного правознавства,  Заслуженого лікаря України

Бачинського Віктора Теодосовича

( Статті ) 

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. СТАТТІ

1

Микротвердость как одна из физических характеристик костей свода черепа.

Стаття.

В сб. «Экспертные критерии механизма повреждений и диагностика давности их причинения»/межведомственный зборник/. Москва, 1984 г. – С. 18-21.

(фахове видання).

4

Ж.Д. Мищенко

2

Структурно-морфологические свойства костей свода черепа.

Стаття.

Судебно-медицинская експертиза, №4, 1985 г. – С. 190.

(фахове видання).

3

Ж.Д. Мищенко

3

Лазерна поляриметрія кісткової тканини

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 1999. – Т.3, №1. – С.173-182.

(фахове видання).

10

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський, та ін. Всього 6 осіб

4

Phase-polarizing  investigation of biotissue fractal structure

Стаття.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 549-552.

(закордонне видання).

3

A.G. Ushenko,

D.M. Burkovets,

S.B. Yermolenko, та ін. Всього 9осіб

5

Laser Polarimetry of the Orientational Structure of Bone Tissue Osteons

Стаття.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 557-561.

(закордонне видання).

5

A.G. Ushenko,

D.M. Burkovets,

S.B. Yermolenko, та ін. Всього 9осіб

6

Investigated of polarized radiation diffraction on the systems of oriented biofractal fibers

Стаття.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 553-556.

(закордонне видання).

4

A.G. Ushenko,

D.M. Burkovets,

S.B. Yermolenko, та ін. Всього 9осіб

7

Vector  Microstructure  of  Laser  Biospecles

Стаття.

Proc. SPIE. – 2000. – Vol. 4242. – Р. 227-232.

(закордонне видання).

6

O.Y. Wanchuliak,

O.A. Bendas,

A.G. Ushenko

8

Wavelet analysis of dynamics of changes in orientation-phase structures biotissue architechtonies

Стаття.

Proc. SPIE. – 2002. – Vol. 5067. – Р. 50-55.

(закордонне видання).

6

O.Y. Wanchuliak,

A.G. Ushenko,

Yu.A. Ushenko

9

Поляризаційно-кореляційний аналіз динаміки зміни мікроструктури м’язової тканини

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2002. – Т.1, №1. – С.69-74.

(фахове видання).

6

О.Г Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

10

Порівняльний аналіз багатокомпонентних комбінацій генетичних маркерів у дітей, хворих на виразкову хворобу

Стаття.

Буковинський медичний вісник.-2003.-№3.-Т.7. – С. 76-79.

(фахове видання).

4

С.В. Сокольник,

Т.В. Сорокман,

О.К. Лєонова

11

Дорожньо-транспортний травматизм, як гостра проблема сучасності.

Стаття.

Буковинський медичний вісник.-2003.-№4.-Т.7. – С. 191-195.

(фахове видання).

5

М.В. Рихліцький

12

Пристрій для перетворення зображень рентгенограм у цифровий формат.

Стаття.

Буковинський медичний вісник.-2004.-№4.

(фахове видання).

3

Ю.А. Дедул

І.Г. Савка

13

Характеристика компактної речовини в окремих відділах трубчастих кісток кисті

Стаття.

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т.4, №1. – С. 55-57.

(фахове видання).

3

І.Л. Беженар,

І.Г. Савка

14

Визначення давності настання смерті за фазовою картографією зображення біологічних тканин

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т.11, №4. – С.149-152.

(фахове видання).

4

 

15

Статистичний аналіз поляризаційних мап лазерних зображень тканин трупа людини для встановлення давності настання смерті

Стаття.

Галицький лікарський вісник – 2007. – Т.4, №4. – С. 10-13.

(фахове видання).

4

 

16

Використання методу вектора Стокса для встановлення

давності настання смерті

Стаття.

Журнал академії медичних наук. – 2008. – Т.14, №1. – С.183-191.

(фахове видання).

9

 

17

Моделювання оптичних властивостей гематом

для діагностики давності їх виникнення

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т.12, №1. – С.173-176.

(фахове видання).

4

 

18

Поляризаційні образи позаклітинних матриць основних типів біологічних тканин для завдань судової медицини

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №1. – С. 6-13.

(фахове видання).

8

 

19

Можливості лазерної спектральної фазової діагностики структури гематом людини для визначення

давності їх утворення

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №2. – С. 7-10.

(фахове видання).

4

 

20

Матричний метод дослідження біологічних тканин у діагностиці давності настання смерті

Стаття.

Науковий вісник ужгородського університету (серія Медицина) – 2008. – Вип. 33. – С. 3-10.

(фахове видання).

8

 

21

Модель визначення давності настанні смерті методом автокореляційного аналізу поляризаційних

зображень гістологічних зрізів м’язової тканини

міокарду трупа людини

Стаття.

Вісник наукових досліджень – 2008. – Т.50, №1. – С. 67-70.

(фахове видання).

4

 

22

Кореляційна диференціальна діагностика часу

виникнення гематом людини

Стаття.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2008. – Т.8, №1. – С. 22-26.

(фахове видання).

5

 

23

Статистичний спектральний аналіз лазерних зображень гематом внутрішніх органів людини для встановлення даності їх виникнення

Стаття.

Проблеми сучасної медичної науки та освіти – 2008 - №2. – С.60-63.

(фахове видання).

4

 

24

Статистичний аналіз поляризаційних лазерних зображень гематом людини для встановлення давності їх виникнення

Стаття.

Одеський медичний журнал – 2008. – Т. 107 №3. – С.10-12.

(фахове видання).

3

 

25

Взаємозв’язок деполяризації лазерного випромінювання гематомами людини і діагностики давності їх виникнення

Стаття.

Практична медицина – 2008. – Т.14 №4. – С. 101-106.

(фахове видання).

6

 

26

Correlation structure of biological crystal’s Jones matrices

Стаття.

Proc. SPIE. – 2008. – 797380

(закордонне видання).

7

O.V. Angelsky,

Yu.A. Ushenko,

O.I. Olar

27

Polarization properties of biological rough surfaces

Стаття.

Proc. SPIE. – 2008. – 797363

(закордонне видання).

9

Yu.A. Ushenko

28

Fractal structure of biological tissue polarization images

Стаття.

Proc. SPIE. – 2008. – 797365

(закордонне видання).

12

Yu.Ya. Tomka

29

Лазерна поляриметрія тканин трупа людини для встановлення давності настання смерті

Стаття.

Український судово-медичний вісник – 2008. – Т.21 №1. – С. 19-23.

(фахове видання).

5

 

30

Дослідження динаміки зміни фазових зсувів між ортогональними складовими амплітуди лазерного випромінювання, розсіяного тканинами нирки, для діагностики часу настання смерті.

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №3. – С. 2-6.

(фахове видання).

5

 

31

Можливості моделювання оптичних властивостей гематом для судово-медичної оцінки давності їх утворення

Стаття.

Друга міжнародна науково-практична конференція судових медиків і криміналістів присвяченої 60-річчю Харківського товариства судових медиків і криміналістів ім. Проф. М.М. Бокаріуса. Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2008. – С. 73-75.

3

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка

32

Статистичний аналіз азимутів поляризації зображень зажиттєвих та посмертних ушкоджень шкіри людини в судовій медицині.

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №2. – С. 14-17

(фахове видання).

4

І.Л. Беженар,

І.Г. Савка,

Л.М. Гриндей

33

Можливості диференціації давності настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати кореляційними параметрами поляризаційних зображень тканини міокарда

Стаття.

Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 122-124.

10-11 вересня 2009р.

3

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович,

І.Г. Савка

34

Перспективи застосування сучасних методів досліджень у судово-медичній травматології

Стаття.

Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 150-152.

10-11 вересня 2009р

3

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

35

Теоретичні основи вивчення морфологічної структури позаклітинної матриці основних типів тканин людини для розробки нових оптичних методів дослідження у судовій медицині

Стаття.

Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 155-158.

10-11 вересня 2009р

4

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка,

М.Р. Тимчук

36

Можливості лазерного спектрального фазового моніторингу зміни структури гематом людини для визначення давності їх утворення

Стаття.

Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 307-310.

10-11 вересня 2009р

4

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка,

А.О. Андрійчук

37

Професор Крижанівська Ірина Володимирівна – фундатор судово-медичної школи Буковини

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №2. – С. 98.

(фахове видання).

1

О.Ф. Кулик,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

38

Дослідження кореляційних параметрів поляризаційних зображень тканини міокарда для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №3 (29). – С. 70-73.

(фахове видання).

4

О.В. Павлюкович,

О.Я. Ванчуляк

39

Статистичний аналіз розподілів ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного зміненою тканиною міокарда, для диференціації причини настання смерті

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №4 (30). – С. 53-56.

(фахове видання).

4

О.В. Павлюкович,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

40

Evolution of power spectra of biological tissues Mueller matrix images in the process of changing their birefringent structure

Стаття.

Proc. SPIE. – 2009. – Vol. 7388. – Р. 1-8. (закордонне видання).

8

Yu.A. Ushenko,

I.V. Bachinskaya

41

Вивчення поляризаційних мап тканини міокарда для визначення причини та давності настання смерті внаслідок механічної асфіксії або крововтрати

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №1 (53). – С.110-113.

(фахове видання).

4

О.В. Павлюкович,

О.Я. Ванчуляк

42

Дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканиною печінки для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати

Стаття.

Український медичний альманах - 2010 - Т.13, №1 - С.101-103.

(фахове видання).

3

О.В. Павлюкович,

В.Д. Мішалов,

О.Я. Ванчуляк

43

Spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №4 (56). – С.119-121

3

V.T. Bachinsky,

O.V. Pavliukovych,

O.Ya. Vanchulsak,

I.H. Savka

44

Сторінки історії кафедри судової медицини Буковинського державного медичного університету – до 65-ї річниці з дня заснування

Стаття.

Судово-медична експертиза. – 2010. №2. – С.56-59

4

О.Ф. Кулик

І.Г. Савка

О.Я. Ванчуляк

 

45

Буяльський Ілля Васильович (1789-1866)

Стаття.

Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2010. – Т.9, №1 – С.6-11.

(фахове видання).

6

В. Ольховський, В. Мішалов, Б. Михайличенко, та ін. Всього 6 осіб

46

On the feasibilities of using the wavelet analysis of Mueller matrix images of biological crystals

Стаття.

Hindawi Pablishing Corporation Advances in Optical Technologies. Vol. 2010, article ID 162832, 9 pages

(закордонне видання).

9

O.V.Dubolazov, A.G.Ushenko, A.P.Peresunko, та ін. Всього 5осіб

47

Wavelet analysis for polarization maps of networks formed by liquid biological crystals in blood plasma: statistical and fractal approaches

Стаття.

Semiconductor Physics. Quantum Electronics & Optoelectronics – 2010. V. 13, № 2, P. 189-201

(фізика напівпровідни-ків, квантова та оптоелектроні-ка (фахове видання)).

13

Yu.O. Ushenko, Yu.Ya. Tomka, O.V. Dubolazov та ін. Всього 6 осіб

48

Temporal spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of

death coming

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №4 (56). – С.119-121.

3

V.T. Bachins’kyi,

O.V. Pavliukovych, O.Ya. Wanchuliak

I.H. Savka

49

Сторінки історії кафедри судової медицини Буковинського державного медичного університету – до 65 річниці з дня заснування

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2010. – № 2. – С. 56-59.

4

В.Т. Бачинський,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

50

Діагностика гострої коронарної недостатності із застосуванням статистичного фазового аналізу лазерних зображень міокарда

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 20, Книга 2. – К. – С. 157-163

7

О.Я. Ванчуляк, В.Т. Бачинський, О.Г. Ушенко, Ю.В. Любеля

51

Вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності. Статистичний підхід

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 20, Книга 3. – К. – С. 599-606

8

О.Я. Ванчуляк, В.Т. Бачинський, О.Г. Ушенко, Н.О. Максимчук

52

Дослідження міокарда за умов гострої коронарної недостатності вейвлет-аналізом кореляційної структури мап азимутів поляризації лазерних зображень

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, №2 (58). – С.148-151.

4

О.Я. Ванчуляк, В.Т. Бачинський,

О.І. Никля, А.Й. Заволович

53

Діагностика ішемічного пошкодження міокарда за допомогою вейвлет аналізу фрактальної структури мап азимутів поляризації лазерних зображень

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2011. – Т.10, №1 (35). – С. 53-56.

6

О.Я. Ванчуляк,

В.Т Бачинський, О.В. Григорова, А.Й. Заволович

54

Діагностика гострої коронарної недостатності

Методом кореляційного аналізу лазерних поляризаційних

Зображень міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2011. – Т.15, №4 (60). – С.132-135.

4

О.Я. Ванчуляк, В.Т. Бачинський, О.І. Олар,

О.В. Григорова

55

Wavelet analysis of polarization azimuths maps for laser

images of myocardial tissue for the purpose of diagnosing

acute coronary insufficiency

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2011. – Vol.  8338. – Р. 1-7.

7

A.P. Peresunko, Bouzan Adel Bakko,

L.Ya. Kushnerick,

O.Ya. Vanchuliak

56

Fractal analysis of phasic laser images of the myocardium for the purpose of diagnostics of acute coronary insufficiency

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2011. – Vol.  8338. – Р. 1-9.

 

9

V.T. Bachinskyi,

O.Ya. Vanchuliak

57

На Буковині відкрито нове міжрайонне відділення судово-медичної експертизи

 

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2012. – № 5. – С. 60-61.

2

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка

О.Я. Ванчуляк

А.Д. Баранюк

58

Практичне застосування морфологічних ознак площини переломів великої і малої гомілкових кісток в судовій медицині

 

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2012. – № 5. – С. 16-21.

6

І.Г.Савка

В.Т.Бачинський

С.М.Бендерський

59

Викладання медичного правознавства в Буковинському державному медичному університеті

Стаття

Матеріали VI Всеукраїнської (V Міжнародної) науково-практичної конференції з медичного права. – 2012. – С.125-129

5

А.Й. Заволович

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

Н.О. Максимчук

 

60

Scale-selective polarization cartography of biological polycrystalline

net

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2012. – Vol.  8498. – Р. 1-8.

 

8

Y.A. Ushenko,

V.T. Bachinsky,

O.Ya. Vanchuliak

61

The system of polarization-phase filtering of laser images of liquidcrystal

networks of biological fluids

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2012. – Vol.  8498. – Р. 1-8.

 

8

Yu.A. Ushenko, O.V. Dubolazov,

M. Sidor,

V.T. Bachynskyi,

O.Ya. Vanchuliak

62

Інформативність методу мюллер-матричного аналізу для вивчення міозинових мереж міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2013. – Т.17, №3 (67). – С.6-9.

4

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

М.Р. Тимчук

Ю.В. Любеля

О.В. Мироняк

63

Особливості викладання медичного правознавства для студентів лікувальних факультетів для підвищення якості надання медичних послуг

Стаття

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2013. – С.199-200.

2

В.Т. Бачинський

І.Д. Шкробанець

А.Й. Заволович

О.Я. Ванчуляк

64

Особливості набуття знань, практичних навичок і вмінь у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету зі спеціальності “Стоматологія”

Стаття

Буковинський мед. вісник. – 2013. – Т.17, № 1 (65). – С. 207-209.

3

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка

І.Л. Беженар

65

Аналіз смертності у випадках суїцидів на теренах Чернівецької області у період часу з 2008 по 2012 роки

стаття

Суд.-мед. експертиза. – 2013. - №1. - С. 72-75.

4

В.Т. Бачинський

О.В. Павлюкович

І.Л. Беженар

І.Д. Шкробанець

66

Multiparameter Correlation Microscopy of Biological Fluids

Polycrystalline Networks

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2013. – Vol.  90661Y. – P. 1 - 9.

 

9

A.V. Dubolazov,

 V. Marchuk,

O.I. Olar,

V.T.Bachinskiy,

O.Y.Vanchuliak,

N.V. Pashkovska,

S.V. Kostiuk

67

Scale-selective wavelet analysis of polarization images

of biological polycrystalline net

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2013. – Vol.  8856. – Р. 1-10.

 

10

A.G. Ushenko,

T.M. Boychuk,

O.P. Mincer,

V.T. Bachinskiy,

O.Ya. Vanchuliak

68

Наукові нариси кафедри судової медицини в минулому та сьогоденні

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2014. – Т.18, №2 (70). – С.180-183.

4

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

І.Г. Савка

О.Ф. Кулик

69

Сучасні перспективи масштабно-селективного методу досліджень біологічних тканин у судовій медицині

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2014. – Т. ХІІІ, №2 (48). –  С.13-17.

5

В.Т. Бачинський

Ю.В. Саркісова

О.Г. Паливода

А.О. Андрійчук

70

Рідкісний випадок «дзеркального» розташування внутрішніх органів

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2014. – Т. ХІІІ, №2 (48). –  С.171-174.

4

В.Т. Бачинський

О.Г. Паливода

М.С. Гараздюк

О.І. Гараздюк

71

Рідкісний випадок отруєння гідрохіноном у стаціонарі

Стаття

Суд.-мед. експертиза. – 2014. - №1. - С. 77-79.

3

В.Т. Бачинський

І.Л. Беженар

Я.С. Кишкан

72

Експертиза трупів загиблих від загальної дії високої температури зовнішнього середовища. Тепловий удар

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2014. – № 2. – С. 57-59.

3

В.Т. Бачинський

О.Г. Паливода

О.В. Павлюкович

Н.В. Тимощук

В.О. Марчук

73

Особливості інтардуральних гематом при гострих лейкозах

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2014. – № 2. – С. 59-63.

5

В.Т. Бачинський

О.Г. Паливода

О.В. Павлюкович

Н.В. Тимощук

О.І. Шкрумеда

74

Структурні особливості довгих кісток нижньої кінцівки в практиці судової медицини

Стаття

Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип.3, Том 3 (112). – С.333-335.

3

В.Т. Бачинський

В.О. Ольховський

М.Р. Тимчук

В.В. Малишев

75

Laser polarization autofluorescence of endogenous porphyrins of optically anisotropic biological tissues and fluids in diagnostics of necrotic and pathological changes of human organs.

Стаття

Applied optics. – 2014. – Т. 53. – №. 10. – P. B181-B191.

10

Y.A. Ushenko

 A.D. Arkhelyuk

M.I. Sidor

 V.T. Bachynskyi O.Y. Wanchuliak

76

Lazer-polarimetric methods of investigation of biological tissues in forensic medicine-perspectives, realities and the future

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – №. 13,№ 3(49). – С. 13-22.

 

10

V.T. Bachynskiy

T.M. Boychuk

O.Ya. Vanchuliak

O.G.Ushenko

77

Statistical and fractal analysis of autofluorescent myocardium

images in posthumous diagnostics of acute coronary insufficiency

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2014. – Vol. 9166. – Р. 1-8.

 

8

T.M. Boichuk

V.T. Bachinskiy O.P. Minzer

M. Garazdiuk

A.V. Motrich

O.Ya. Vanchuliak

 

78

Сучасні діагностичні можливості судової медицини у вирішенні питання встановлення давності настання смерті

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – №. XIV,№ 2 (52). – С. 12-15.

 

В.Т. Бачинський В.Д. Мішалов О.Я. Ванчуляк М.С. Гараздюк А.О. Андрійчук Ю.В. Саркісова

79

Поняття та медико-правові аспекти забезпечення лікарської таємниці

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – №. XIV,№ 3 (53). – С. 207-209.

3

В. Т. Бачинський О. Я. Ванчуляк

С. В. Юрнюк

А.- В. С. Сивокоровська

А. О. Андрійчук

80

Макроархітектурні особливості будови довгих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2015. – № 1. – С. 83-85.

3

В.Д. Мішалов

Б.В. Михайличенко

В.Т. Бачинський

О.В. Филипчук

С.В. Козлов

81

Opportunities of forensic application of laser polarimetric techniques in the diagnosis of pathological processes

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 17-19

3

V. Bachinskiy O. Vanchuliak O. Pavliukovych N. Pavliukovych Y. Кishkan

M. Мelnyk

А. Baranyuk О. Grіgorova

82

Spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 20-22

 

V. Backinskiy О. Pavliukovych O. Vanchuliak

I. Savka

I. Bezhenar

N. Pavliukovych

V. Marchyuk

83

Modern prospective forensic methods for diagnosis of ischemic damage of the human myocardium

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 23-25

3

V. Backinskiy O. Vanchuliak О. Pavliukovych М. Harazdyuk Y. Sarkisova А. Andriychuk М. Tymchuk

84

Лазерно-поляриметрические методы исследования биологических тканей в судебной медицине – перспективы, реалии и будущее

Стаття

Вестник судебной медицины. – 2015. – Том 4, №1. – С. 19-24

6

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

85

Исследование ликвора в судебно-медицинской практике определения давности наступления смерти

Стаття

Вестник судебной медицины. – 2015. – Том 4, №4. – С. 8-11

4

В.Т. Бачинский О.Я. Ванчуляк М.С. Гараздюк

86

Лікарська таємниця: поняття та медико-правове забезпечення в Україні

Стаття

Вісник Української стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, Випуск 4 (52). – С. 293-297

5

В.Т. Бачинський

А.М. Падуре

О.Я. Ванчуляк

А.- В. С. Сивокоровська

87

Актуальність дослідження ліквору в судово-медичній практиці

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2015. – №. 2. – С. 28-34.

7

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

М.С. Гараздюк

О.І. Гараздюк

О.Г. Паливода

88

Судово-медична експертиза ортодоксальних причинно-наслідкових зв’язків в аспектах системного підходу

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2015. – №. 2. – С. 35-44.

10

В.Д. Мішалов

О.В. Филипчук

В.Т. Бачинський

Г.Ф. Кривда

 

89

Логико-философское исследование судебно-медицинских закономерных связей

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2015. – №. 2. – С. 44-54.

11

В.Т. Бачинский

В.Д. Мишалов

О.В. Филипчук

В.В. Войченко

Г.Ф. Кривда

90

System of scale-selective tomography of myocardium birefringence

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2015. – Vol. 95991Z. – P. 1 - 7.

 

7

O.G. Ushenko

T.M. Boichuk

V.T. Bachinskiy

O.Y. Vanchuliak O.P. Minzer

Y.O. Ushenko

V. O.Savich

91

Method of azimuthally stable Mueller-matrix diagnostics of blood plasma polycrystalline films in cancer diagnostics

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2015. – Vol. 925807. – P. 1 - 11.

 

11

Y.A. Ushenko

V.P. Prysyazhnyuk M.S. Gavrylyak

M.P. Gorsky

V.T. Bachinskiy

O.Y. Vanchuliak

92

Wavelet analysis of polarization maps of the myocardium tissue microscopic images in the diagnosis of the causes of death

Стаття

 

Proc. SPIE. – 2015. – Vol.  958413. – P. 1 - 7.

 

7

V.O. Ushenko

T.M. Boichuk

V.T. Bachinskiy

O.Y. Vanchuliak

O.P. Minzer

O.V. Dubolazov  O.I. Olar

93

Перспективи використання лазерних поляриметричних методів дослідження біотканин та середовищ організму

Стаття

Актуальні проблеми сучасної медицини – 2015. – Т.15, випуск 3(51), Ч.2. – С.193-198.

6

В.Т. Бачинський О.Я. Ванчуляк
А-В. С. Сивокоровська

М.С. Гараздюк

О.Г. Паливода

94

Динаміка зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканинами міокарда, для визначення давності настання смерті

Стаття

“THE UNITY OF SCIENCE”. - February, 2016. - С. 279-282.

4

В.Т. Бачинський О.В. Павлюкович Н.Д. Павлюкович

95

Визначення давності настання смерті за статистичним аналізом розподілів значень комплексного ступеня взаємної поляризації зображень полікристалічних плівок ліквору

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2016. – Т.20, №1 (77). – С.16-22.

7

М.С. Гараздюк

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

О.Г. Ушенко

96

Визначення давності настання смерті шляхом двомірного картографування поляризаційно-неоднорідних зображень полікристалічних плівок ліквору

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – №. XV,№ 1 (55). – С. 36-42.

7

М.С. Гараздюк

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

О.Г. Ушенко

97

Флеботромбоз як ускладнення раннього післяопераційного періоду при ліпосакції передньої черевної стінки

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2016. – № 1. – С. 74-77.

4

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка

О.Г. Паливода

М.С. Гараздюк

О.І. Гараздюк

98

Міокард як об’єкт лазерного поляриметричного

дослідження

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2016. – Т.20, №2 (78). – С.223-228.

6

В.Д. Мішалов

Б.В. Михайличенко О.М. Гуров

В.В. Войченко

В.Т. Бачинський

99

Post-mortem interval estimation by cerebro-spinal fluid films polarization images optical structure changing

Стаття

CBU International Conference Proceedings. - 2016. - Vol 4 (2016). - Р. 711-718

7

M. Garazdiuk

V. Bachynskіy

O. Wanchuliak

O. Garazdiuk

A. Ushenko

100

The method of spectrally selective laser mueller matrix polarimetry for verification of acute coronary insufficiency

Стаття

CBU International Conference Proceedings. - 2016. - Vol 4 (2016). - Р. 706-710

5

O. Vanchuliak

V. Bachinskiy

A. Ushenko

101

Jones-matrix mapping of complex degree of mutual anisotropy of birefringent protein networks during the differentiation of myocardium necrotic changes

Стаття

Applied Optics. - Vol. 55. - Issue 12,

pp. B113-B119

7

Yu. A. Ushenko

 V. T. Bachynsky

O. Ya. Vanchulyak A. V. Dubolazov

M. S. Garazdyuk

V. A. Ushenko

102

Polarization-phase images of liquor polycrystalline films in determining time of death

Стаття

Applied Optics. - Vol. 55. - Issue 12,

pp. B67-B71

4

M. S. Garazdyuk

V. T. Bachinskyi

O. Ya. Vanchulyak A. G. Ushenko

O. V. Dubolazov

M. P. Gorsky

103

Degree of depolarization of lаser radiations сattered by the lungs tissue to diagnose the presсription of death сoming

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – november 2016 – Vol. 6 №2. P. 64-66

3

V. Baсhinskiy

O. Pavliukovyсh

N. Pavliukovyсh  M. Tymсhiuk 

М. Melnik 

Ya. Ky`shkan

104

Post mortem interval estimation: features of сerebrospinaI fluid films autofluoresсent laser polarimetry

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – november 2016 – Vol. 6 №2. P. 67-72

6

V. Baсhinskiy

M. Garazdiuk

O. Vanсhuliak

I. Bezhenar

O. Garazdiuk

105

Fatаl wounds due to usage of pneumatiс weapon with bullets of Flaubert type сaliber 4mm

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – november 2016 – Vol. 6 №2. P. 73-76

4

V. Baсhinskiy

O. Paly`voda

O. Pavliukovyсh

N. Pavliukovyсh

I. Bezhenar

Ye. Lysko

V. Maгсhuk

106

Перспективы применения лазерно-поляриметрических методов исследования биологических тканей в судебной медицине

Стаття

Научно-практический журнал «Судебная медицина». – Т.2., №3. –2016г. – С. 4-8.

5

В.Т. Бачинский

107

Main achievements and new directions of forensic science in light of Congress Forensic Medicine 2030

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2016. – № 2. – С. 93-95.

3

V. Bachynskyi

K. Trübner

O.  Vanchuliak

M. Garazdiuk

 O. Garazdiuk

108

Diagnosing pathological conditions using laser polarimetry methods in forensic medical practice

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – november 2017 – Vol. 7 №2. P. 98-100

3

V.T. Bachinskyi

O.Y. Vanchuliak

V.M. Zozulia

Y.V. Sarkisova

M.S. Garazdiuk

O.I. Garazdiuk

109

Порівняльна характеристика організаційно-методичних засад судово-медичних служб України, Російської Федерації, Республік Білорусь та Молдови

Стаття

Судово-медична експертиза. - 2017. – № 1. – С. 13-16.

4

В.Т. Бачинський

В.Д. Мішалов О.Я. Ванчуляк

І.Г. Савка

В.М. Зозуля

110

Дослідження біологічних тканин і рідких середовищ організму людини лазерними поляриметричними методами

Стаття

Судово-медична експертиза. - 2017. – № 1. – С. 58-61.

4

В.Т. Бачинський

О.Г. Ушенко

О.Я. Ванчуляк

Ю.В. Саркісова

 

111

History of development and up-to-date tandency

Стаття

Судово-медична експертиза. - 2017. – № 1. – С. 86-88.

3

V.D. Mishalov

G.F. Kryvda

V.T. Bachinskiy

V.V. Voichenko

112

Професор Крижанівська Ірина Володимирівна – основоположник судово-медичної школи Буковини (до 95-річчя від дня народження)

Стаття

Судово-медична експертиза. - 2017. – № 1. – С. 120.

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

І.Г. Савка

 

113

Основні принципи оцінки морфологічного стану біологічних тканин лазерними поляриметричними методами для вирішення завдань судової медицини

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – №. XVІ,№ 1 (59). – С. 20-23

4

В.Т. Бачинський

О.М. Гуров

Ю.В. Саркісова

О.Г. Ушенко

114

Діагностика давності настання смерті за азимутом лазерно-індукованої флуоресценції плівок ліквору

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – №. XVІ,№ 1 (59). – С. 57-62

6

М.С. Гараздюк

В.Т. Бачинський

О.І. Гараздюк

І.Л. Беженар

115

Застосування нових перспективних технологій для визначення давності настання смерті в практиці судово-медичного експерта

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – №. XVІ,№ 1 (59). – С. 157-159

3

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

Ю.В. Саркісова

О.Г. Ушенко

116

Судово-медична ефективність методу цитологічного дослідження цереброспінальної рідини для визначення давності настання смерті

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2017. – Т.21, №3 (83). – С.22-28.

6

М.С. Гараздюк В.Т. Бачинський Н.І. Владковська

О.І. Гараздюк