«Затверджено»

на методичній нараді каф.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2017 р.

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

на VIІIсеместр 2016/2017 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» 

з/п

Назва теми

К-сть

год.

1

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку. Внесок видатних вчених у розвиток судової медицини (П.А.Мінакова, С.О.Громова Н.С.Бокаріуса, М.В.Попова).

2

2

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої  смерті. Принципи побудови судово-медичного-діагнозу та заповнення лікарського свідоцтва про смерть.

2

3

Суд.-мед. експертиза віку. Судово-медична експертиза втрати професійної, спеціальної працездатності.

2

4

Судово-медична експертиза у випадках падіння з висоти.

1

5

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх температур.

1

6

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії.

1

7

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко зміненого барометричного тиску.

1

8

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії біологічних чинників.

1

9

Судово-медичне дослідження потожирових, менструальних виділень, слини, молозива, меконію.

2

10

Основні методи медико-криміналістичних досліджень.

1

11

Правові основи біоетики.

1

12

Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні. Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України.

1

13

Правові аспекти паліативної та хоспісної допомоги. Нормативно-правова база з питань паліативної та хоспісної допомоги.

2

14

Етичні та соціально-правові проблеми евтаназії.

1

15

Нормативно правова база щодо врегулювання обігу наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів.

2

 

Разом

21

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський