«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства

Буковинського державного медичного університету

«___» ____________ 2017р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

на II семестр 2016/2017 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

з/п

Назва теми

К-сть

год.

1

Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація. Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої  смерті. Складання акту судово-медичного дослідження трупа.

2

2

Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими та гострими предметами. Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми. Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

2

3

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку. Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів.

2

4

Судово-медична експертиза механічної асфіксії. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх температур. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної  електрики.

1

Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут.

1

5

Судово-медична експертизи речових доказів біологічного походження. Судово-медико-криміналістичні   дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.

1

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров'я. Законодавче забезпечення охорони здоров'я в Україні. Медична допомога за законодавством України.

1

6

Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин. Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників.

1

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія. Правопорушення в охороні здоров'я і юридична відповідальність. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я.

1

7

Підсумковий модульний контроль

2

 

Разом

14

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський