«Затверджено»

на методичній нараді каф.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«__» ____________ 2017 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

на VIІI семестр 2016/2017н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

п/п

Тема лекції

 

Трива-лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1.

Предмет і завдання судової медицини. Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні.

2

08.02

I пара,

вул. Кишинівська, 2

доц.

О.Я. Ванчуляк

ас.

М.С. Гараздюк

2.

Огляд трупа на місці його виявлення. Ранні та пізні трупні явища. Діагностика давності настання смерті. Загальні питання судово-медичної травматології. Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

22.02

I пара,

вул. Кишинівська, 2

доц.

О.Я. Ванчуляк

ас.

М.С. Гараздюк

3.

Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, класифікація отрут, діагностика отруєнь їдкими, кров’яними, деструктивними, нервово-функціональними отрутами. Судово-медична діагностика алкогольної інтоксикації. Експертиза смерті від наркотиків.

2

22.03

I пара,

вул. Кишинівська, 2

доц.

О.Я. Ванчуляк

ас.

М.С. Гараздюк

4.

Загальна характеристика джерел права та законодавство України, яке регулює охорону здоров´я. Основні правові терміни та поняття: джерела права, правові норми, правові відносини, правопорушення.

2

05.04

I пара,

вул. Кишинівська, 2

доц.

О.Я. Ванчуляк

ас.

М.С. Гараздюк

5.

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія. Правопорушення в охороні здоров’я і юридична відповідальність.

2

19.04

I пара,

вул. Кишинівська, 2

доц.

О.Я. Ванчуляк

ас.

М.С. Гараздюк

 

Разом:

10 год

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський