ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ З МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА для студентів 5 курсу медичного факультету зі спеціальності “Медична психологія” на 2016-2017 навчальний рік

Зміст теми

Час на вивчення

1.

Поняття, сутність, функції і соціальне призначення держави. Державне регулювання охорони здоров’я і медичної діяльності як функція держави

3 год.

2.

Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти

3 год.

3.

Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України

3 год.

4.

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

3 год.

5.

Правові засади забезпечення медичного страхування

3 год.

6.

Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.

3 год.

7.

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

4 год.

8.

Правове регулювання медичних експертиз

3 год.

 

Всього:

25 годин

                        

Завідувач кафедри судової медицини та медичногоправознавства д.м.н., професор

В.Т.Бачинський