«Затверджено»

на методичній нараді викладачів кафедри

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

  “__” __________  2016 р.

 

П Е Р Е Л І К

тем практичних занять з медичного правознавства

 для студентів 5 курсу медичного факультету

зі спеціальності  “Медична психологія”

на vІІ семестр  2016-2017 н.р.

 

 

№ тем

Назва теми

Тривалість

I

Тема №2

Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти.

1 год.

Тема №3

Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.

1 год.

Тема №4

Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України.

2 год.

Тема №5

Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин.

Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників. Соціальні гарантії молодого спеціаліста.

2 год.

II

Тема №7

Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.

 2 год.

Тема №8

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності.

2 год.

IІІ

 

Тема №9 

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

2 год.

Тема №10

Правопорушення в сфері охорони здоров’я і юридична відповідальність.

2 год.

ІV

Тема № 11

Правове регулювання медичних експертиз. Залік.

2 год.

Всього:

16 год.

                           

 

Завідувач кафедри судової медицини та медичногоправознавства д.м.н., професор

В.Т.Бачинський