«Затверджено»

на методичній нараді каф.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«__» ____________ 2016 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VII семестр 2016/2017 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

п/п

               Тема лекції

 

Трива-

 лість

Дата, пара,

місце провед.

    Прізвище

      лектора

1.

Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи

 

2 год.

13.09; IV пара,

Кишинівська,2

 

Проф. Бачинський В.Т.

Доц. Ванчуляк О.Я.

 

2.

Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин.Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників. Соціальні гарантії молодого спеціаліста. Правопорушення в сфері охорони здоров’я і юридична відповідальність.

 

2 год.

11.10; IV пара,

Кишинівська,2

Проф. Бачинський В.Т.

Доц. Ванчуляк О.Я.

   Всього

4 год.

 

 

Завідувач кафедри судової медицини та медичногоправознавства д.м.н., професор

В.Т.Бачинський