ukenfrdeitru

 

Перелік практичних навичок.

 1. Володіти методикою судово-медичного дослідження трупів дорослих, новонароджених та дітей раннього віку:

-          уміти оцінити ранні та пізні трупні зміни для встановлення давності настання смерті;

-          застосовувати порядок опису зовнішніх та внутрішніх патологічних змін та схему  опису пошкоджень;

-          провести пробу на повітряну емболію (проба Сунцова), на пневмоторакс;

-          засвоїти основні види анатомічних розрізів для розтину порожнин тіла;

-          вивчити прийоми розтину внутрішніх органів, порожнин тіла;

-          навчитися описувати патологічні зміни  внутрішніх органів, порожнин тіла, кісток скелета.

  1. Знати правила вилучення, упаковування та направлення матеріалів на додаткові дослідження: судово-гістологічне, судово-токсикологічне,

судово-імунологічне, медико-криміналістичне, судово-цитологічне, бактеріологічне, вірусологічне і біологічне.

3. Виконувати заходи  по попередженню    росповсюдження інфекцій при дослідженні трупів, осіб померлих від гостро-заразних захворювань.

  1. Вміти сформулювати судово-медичний діагноз.
  2. Вміти оформити лікарське свідоцтво  про смерть згідно “Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ-10".
  3. Знати методи та методики огляду трупа на місці події або на місці його виявлення.
  4. Володіти прийомами і способами виявлення та упаковування речових доказів біологічного походження.
  5. Оволодіти методиками освідчення живих осіб при:

-          визначенні ступеня тяжкості телесних пошкоджень;

-          спірних статевих станах;

-          статевих злочинах;

-          алкогольному сп’янінні.

  1. Знати вимоги, які пред’являються до медичних документів (амбулаторна карта, карта стаціонарного хворого) та вміти їх аналізувати.
  2.  Вміти оформити судово-медичні документи на експертизу та дослідження трупа, експертизу та освідчення живої особи.

 

Зав. каф., професор                                                                                   В.Т. Бачинський