Перелік тем та вказівник літератури. 127
Перелік практичних навичок 91
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIIсеместр 2016/2017 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 50
П Е Р Е Л І К тем практичних занять з медичного правознавства для студентів 5 курсу медичного факультету зі спеціальності “Медична психологія” на vІІ семестр 2016-2017 н.р. 67
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ З МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА для студентів 5 курсу медичного факультету зі спеціальності “Медична психологія” на 2016-2017 навчальний рік 48
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА на VIІI семестр 2016/2017н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» 39
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА на VІII семестр 2016/2017 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» 121
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА на VIІIсеместр 2016/2017 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» 50
До уваги студентів 3-го курсу. Доводимо до Вашого відома, що після завершення вивчення навчальної програми «Медичне правознавство» згідно з розкладом «Медичного правознавства» будуть проводитись заняття з «Судової медицини (стоматології)».