Перелік тем та вказівник літератури. 120
Перелік практичних навичок 86
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIIсеместр 2016/2017 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 41
П Е Р Е Л І К тем практичних занять з медичного правознавства для студентів 5 курсу медичного факультету зі спеціальності “Медична психологія” на vІІ семестр 2016-2017 н.р. 44
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ З МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА для студентів 5 курсу медичного факультету зі спеціальності “Медична психологія” на 2016-2017 навчальний рік 43
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА на VIІI семестр 2016/2017н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» 34
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА на VІII семестр 2016/2017 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» 115
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА на VIІIсеместр 2016/2017 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» 45
До уваги студентів 3-го курсу. Доводимо до Вашого відома, що після завершення вивчення навчальної програми «Медичне правознавство» згідно з розкладом «Медичного правознавства» будуть проводитись заняття з «Судової медицини (стоматології)».