«Затверджено»

на методичній нараді кафедри

судової медицини

та медичного правознавства БДМУ

«__» ____________ 2017 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ на VIІ семестр 2017/2018н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

п/п

Тема лекції

 

Трива-лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1.

Предмет і завдання судової медицини. Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні.

2

14.09; IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. І.Л. Беженар

2.

Огляд трупа на місці його виявлення. Ранні та пізні трупні явища. Діагностика давності настання смерті. Завдання лікаря-спеціаліста в галузі  судової медицини під час огляду трупа  на місці його виявлення.

2

12.10; IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. І.Л. Беженар

3.

Загальні питання судово-медичної травматології. Фактори зовнішнього середовища, від дії яких виникають травми. Наслідки травм. Опис ушкоджень. Ушкодження тупими предметами. Класифікація тупих предметів. Синці, садна, забиті рани. Переломи кісток. Загальні питання черепно-мозкової травми.

2

09.11; IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. І.Л. Беженар

4.

Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

07.12; IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. І.Л. Беженар

5.

Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, класифікація отрут, діагностика отруєнь їдкими, кров’яними, деструктивними, нервово-функціональними отрутами. Судово-медична діагностика алкогольної інтоксикації. Експертиза смерті від наркотиків.

2

21.12; IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. І.Л. Беженар

 

Разом:

10 год

 

 

 

Завідувач кафедри судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський