«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«__» ______ 2017 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

на VIІ семестр 2017/2018 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

Тема

Кількість

годин

I.

Тема 1. Правові основи біоетики.

1

Тема 2.  Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти.

1

Тема 3. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.

1

Тема 5. Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України.

1

II.

Тема 4. Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин.

2

Тема 6. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.

2

ІІІ.

Тема 7. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності. Правові аспекти паліативної та хоспісної допомоги. Нормативно-правова база з питань паліативної та хоспісної допомоги. Етичні та соціально-правові проблеми евтаназії.

2

Тема 8. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

2

Тема 9. Правопорушення в охороні здоров’я і юридична відповідальність.

2

 

Разом

14

 

Завідувач кафедри судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський