«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2017 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

на VІI семестр 2017/2018 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

Тема

Кількість

годин

І.

 

Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

2

Судово-медична експертиза трупів новонароджених.

2

ІІ.

 

 

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої  смерті. Самостійний розтин. Складання акту судово-медичного дослідження трупа.

2

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку.

2

ІІІ.

 

Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів.

2

Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими предметами.

2

ІV.

Ушкодження гострими предметами.

2

Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

V.

Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

4

.

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

4

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх температур.

2

VII.

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної  електрики.

2

Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь.

2

Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут.

2

VIII.

Судово-медична експертизи речових доказів біологічного походження.

2

Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.

2

IX.

Підсумковий модульний контроль

4

 

Разом

40

 

 Завідувач кафедри судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський