«Затверджено»

на методичній нараді каф.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ________2017 р.

 ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

на VIІсеместр 2017/2018 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

з/п

Назва теми

К-сть год.

 1

Теорія права та держави

3

 2

Медичне право як галузь права та законодавства.

4

3

Медичне право в системі соціального регулювання медичної діяльності.

2

 4

Одержання медичної допомоги в контексті реалізації права на життя людини.

2

 5

Правові основи медичного страхування громадян.

2

 6

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

3

 7

Правопорушення в охороні здоров'я і юридична відповідальність. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я.

3

 8

Судово-медична експертиза у справах з професійних та посадових правопорушень медичних працівників.

3

 9

Поняття, сутність, функції і соціальне призначення держави. Державне регулювання охорони здоров’я і медичної діяльності як функція держави.

3

 10

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності. Правові аспекти паліативної та хоспісної допомоги. Нормативно-правова база з питань паліативної та хоспісної допомоги. Етичні та соціально-правові проблеми евтаназії

4

 11

Правове регулювання медичних експертиз.

2

Всього:

31

 

 Завідувач кафедри судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський