«Затверджено»

на методичній нараді кафедри.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2017 р.

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

на VIІсеместр 2017/2018 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 

з/п

Назва теми

К-сть

год.

1

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку. Внесок видатних вчених у розвиток судової медицини (П.А.Мінакова,С.О.Громова Н.С.Бокаріуса, М.В.Попова).

2

2

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої  смерті. Принципи побудови судово-медичного-діагнозу та заповнення лікарського свідоцтва про смерть.

2

3

Суд.-мед. експертиза віку. Судово-медична експертиза втрати професійної, спеціальної працездатності.

2

4

Судово-медична експертиза спірних статевих станів.

2

5

Судово-медична експертиза у випадках падіння з висоти.

2

6

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх температур.

2

7

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної електрики.

2

8

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії.

2

9

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко зміненого барометричного тиску.

2

10

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії біологічних чинників.

2

11

Судово-медичне дослідження потожирових, менструальних виділень, слини, молозива, меконію.

2

12

Основні методи медико-криміналістичних досліджень.

2

 

Разом

24

 

Завідувач кафедри судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський