ukenfrdeitru
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІ семестр 2018/2019 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 62
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VІI семестр 2018/2019 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 70
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІсеместр 2018/2019 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 52
ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВІДРОБІТОК пропущених практичних занять з судової медицини і медичного правознавства на VII семестр 2018/2019 н.р. 92
Розклад практичних занять для студентів медичного факультету №2, 3 на кафедрі судової медицини та медичного правознавства на VII семестр 2018-2019 н.р. 70
Г Р А Ф І К проведення підсумкового модульного контролю з судової медицини і медичного правознавства у VII семестрі 2018/2019 н.р. 57