Графік проведення підсумкового модульного контролю з судової медицини у VII семестрі 2017/2018 н.р. 81
Г Р А Ф І К проведення залікового заняття з медичного правознавства у VII семестрі 2017/2018 н.р. 115
Розклад практичних занять для студентів медичного факультету №2, 3 на кафедрі судової медицини та медичного правознавства на VII семестр 2017-2018 н.р. 118
Графік Консультацій та відробіток пропущених практичних занять з судової медицини на VII семестр 2017/2018 н.р. 114
Графік Консультацій та відробіток пропущених практичних занять з медичного правознавства на VII семестр 2017/2018 н.р. 102
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ на VIІсеместр 2017/2018 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 108
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІсеместр 2017/2018 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 86
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ на VІI семестр 2017/2018 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 90
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІ семестр 2017/2018 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 92
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ на VIІ семестр 2017/2018н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 92