«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді

викладачів кафедри судової

медицини та медичного

правознавства БДМУ

«__» ________ 2017 р. 

Г Р А Ф І К

проведення підсумкового модульного контролю

з судової медицини для студентів медичного факультету №1та №4

спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»

у VIІІ семестрі 2016/2017н.р.

№ групи Дата проведення Прізвище викладача
18.05 19.05 22.05 24.05 25.05 26.05 29.05 30.05 31.05  
1   8301200               Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
2   8301200               Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
3                 8301200    Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
4                 8301200 Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
5 8301200                 Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
6 8301200                 Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
7     8301200             Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
8     8301200             Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
9               8301200   Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
10               8301200   Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
11               8301200   Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
12           8301200       Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
13         8301200         Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
14             8301200     Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
1п             8301200     Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
2п             8301200     Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
3п       8301200           Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.
4п       8301200           Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.Доц. Ванчуляк О.Я.

 

Завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                       В.Т. Бачинський