«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді

викладачів кафедри судової

медицини та медичного    правознавства БДМУ

«__» _________ 2017р. 

Г Р А Ф І К

проведення залікового заняття

з медичного правознавства для студентів медичного факультету №1та №4

спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»

у VIІІ семестрі 2016/2017 н.р.

 Дата проведення

 Прізвище викладача

 

27.03

06.04

10.04

21.04

25.04

03.05

04.05

08.05

16.05

17.05

18.05

19.05

23.05

24.05

26.05

30.05

 

1

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Юрнюк С.В.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

Ас. Смирнова А.В.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

Ас. Юрнюк С.В.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

 

Ас. Павлюкович О.В.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

Ас. Юрнюк С.В.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

Ас. Смирнова А.В.

7

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Юрнюк С.В.

8

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Смирнова А.В.

9

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Юрнюк С.В.

10

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Павлюкович О.В.

11

 

 

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Юрнюк С.В.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Павлюкович О.В.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

 

 

Ас. Павлюкович О.В.

14

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Юрнюк С.В.

1п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

Ас. Смирнова А.В.

2п

 

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Юрнюк С.В.

3п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

Доц. Ванчуляк О.Я.

4п

 

 

 

 

 

 

830

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас. Юрнюк С.В.

 

Завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                           В.Т. Бачинський