«Затверджено»

на методичній нараді кафедри

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2017 р.

Графік Консультацій та відробіток

пропущених практичних занять з судової медицини

на VIІI семестр 2016/2017 н.р.

Дата

П.І.П.

викладача

лютий

березень

квітень

травень

09

16

23

02

09

16

23

30

06

13

20

27

04

11

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

асистент

Павлюкович О.В.

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

доцент

Ванчуляк О.Я.

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

асистент

Гараздюк М.С.

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

доцент

Беженар І.Л.

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

ПРИМІТКА: Відробітки практичних занять проводяться з 16.30 до 18.30. згідно графіку в навчальних аудиторіях кафедри судової медицини та медичного правознавства. Пропущені заняття з теми №3 (Порядок та методика судово-медичного дослідження трупа) і з теми №4 (Самостійне судово-медичне дослідження трупа) відпрацьовуються по суботам, вільним від занять в секційному залі обласного бюро судово-медичної експертизи.

Відробітки практичних занять з медичного правознавства будуть проводитись першого та третього четверга місяця на кафедрі соціальної медицини та ООЗ. (Викладачі: ас. Юрнюк С.В., ас. Смирнова А.В.)

 

Завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський