«Затверджено»

на методичній нараді каф.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«__» ____________ 2017 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ на VIІI семестр 2016/2017н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕДІАТРІЯ»

п/п

Тема лекції

 

Трива-лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1.

Предмет і завдання судової медицини. Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні.

2

14.02. IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. О.Я. Ванчуляк

2.

Огляд трупа на місці його виявлення. Ранні та пізні трупні явища. Діагностика давності настання смерті. Завдання лікаря-спеціаліста в галузі  судової медицини під час огляду трупа  на місці його виявлення.

2

28.02. IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. О.Я. Ванчуляк

3.

Загальні питання судово-медичної травматології. Фактори зовнішнього середовища, від дії яких виникають травми. Наслідки травм. Опис ушкоджень. Ушкодження тупими предметами. Класифікація тупих предметів. Синці, садна, забиті рани. Переломи кісток. Загальні питання черепно-мозкової травми.

2

14.03. IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. О.Я. Ванчуляк

4.

Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

28.03. IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. О.Я. Ванчуляк

5.

Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, класифікація отрут, діагностика отруєнь їдкими, кров’яними, деструктивними, нервово-функціональними отрутами. Судово-медична діагностика алкогольної інтоксикації. Експертиза смерті від наркотиків.

2

11.04. IVпара,

вул. Фастівська, 2

проф. В.Т. Бачинський,

доц. О.Я. Ванчуляк

 

Разом:

10 год

 

 

 

Завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський