ukenfrdeitru

 

 

Перелік практичних вмінь та навичок з судової медицини та медичного законодавства

          Кожен лікар, незалежно від його спеціальності повинен володіти необхідними практичними навичками для виконання функцій лікаря-експерта в судово-слідчих діях:

1. Володіти методикою судово-медичного дослідження трупів дорослих, новонароджених та дітей раннього віку:

-        уміти оцінити ранні та пізні трупні зміни для встановлення давності настання смерті;

-        вивчити порядок опису зовнішніх, внутрішніх змін та  ушкоджень;

-        провести пробу на повітряну емболію (проба Сунцова), пневмоторакс;

-        засвоїти основні види анатомічних розрізів для розтину порожнин тіла;

-        вивчити основні прийоми розтину внутрішніх органів, порожнин тіла;

-        навчитися описувати патологічні зміни  внутрішніх органів, порожнин тіла, кісток скелета.

2. Знати правила вилучення, упаковування та направлення матеріалів на додаткові дослідження:: судово-гістологічне, судово-токсикологічне, судово-імунологічне, медико-криміналістичне, судово-цитологічне, бактеріологічне, вірусологічне, біологічне та ін..

3. Виконувати заходи  по попередженню    росповсюдження інфекцій при дослідженні трупів, осіб померлих від гостро-заразних захворювань.

4. Вміти сформулювати судово-медичний діагноз.


5. Вміти оформити лікарське свідоцтво  про смерть згідно «Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ-10».


6. Знати методи та методики огляду трупа на місці події або на місці його виявлення.


7. Володіти прийомами і способами виявлення та упаковування речових доказів біологічного походження.


8. Оволодіти методиками освідчення живих осіб при:
    - визначенні ступеня тяжкості телесних ушкоджень;
    - спірних статевих станах;
    - статевих злочинах;
    - алкогольному і наркотичному сп’яніннях.


9. Знати вимоги, що пред’являються до медичних документів (амбулаторна карта, карта стаціонарного хворого) та вміти їх аналізувати.


10. Вміти оформити судово-медичні документи на експертизу та дослідження трупа, експертизу та освідчення живої особи.


11. Знати зміст нормативно-правових актів, що стосуються медичної діяльності та діють у сфері охорони здоров'я громадян і демонструвати вміння проводити їх

аналіз.

12. Знати основні законодавчі акти, які регулюють медичну практику.
   

Зав. каф., професор                       В.Т. Бачинський