Рекомендована література.

 

Основна література.

   1.Концевич І.О., Михайличенко Б.В. Судова медицина. - К.:МП Леся, 1997. – 656 с.

   2.Завальнюк А.Х. Судова медицина: курс лекцій. - Тернопіль:Укрмедкнига, 2000.- 648 с.

   3.Судова медицина: навчально-методичний посібник / За ред. Б.Михайличенка. -  К.:МП    

   Леся, 2001. – 416 с.

   4. Судебная медицина: учебник / под  ред. В.Н. Крюкова. - М.: Медицина, 1990. – 448 с.

   4.Бабанин А.А., Нікітіна К.Г., Соколова І.Ф. Правознавство // Сімферополь, 2005.- 704 С.

   5.Комаров О.І. Основи права України // Вища школа, 2004.- 204 С.

 

            Додаткова література

   1.Руководство к практическим занятиям по судебной медицине/ Под ред. Концевич И.А.    

    // К.: Выща школа, 1988.-328 с.

   2.Кримінальний кодекс України (станом на 5 квітня 2001 р).

   3.Кримінально-процесуальний кодекс України (станом на 21 червня 2001 р).

   4.Закон "Про судову експертизу”, 1994.

   5. "Основи законодавства України про охорону здоров’я”, 1992.

   6.Наказ № 6 МОЗ "Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України”,

    1995.

    7.Бабанин А.А., Соколова И.Ф. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний //

    Симферополь, 2001.- 206 С.

    8.Бойко С.О. Судово-медична ексвмпертиза визначення ступеня тяжкості тілесних    ушкоджень // Ужгород, 2003.-225 С.

    9.Герасименко О. Тлумачний та російсько-український словники з судової медицини. -    

    Донецьк, 1999.- 292 с.

    10.Завальнюк А.Х. Тлумачний словник судово-медичних термінів. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 351 с.

    11. Кулик О.Ф., Бачинський В.Т., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я. Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті // Чернівці, 2005. – 211 С.

    12.Федорчук-Незнакомцева Є.П., Павлович В.Г. Посібник з судово-медичної танатології. - Київ, 1998.- 46 с.

    13.Яланський О.В., Воробйов Ю.В., Яланська Л.О., Воробйов М.Ю. Судово-медичне дослідження трупа. - Полтава, 2000.- 240 с.

    14.Кулик О.Ф., Бачинський В.Т., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я."Первинний огляд трупа на місці виявлення", Черннівці, БДМУ, 2010р.