ukenfrdeitru
Рекомендована література. 800
Перелік практичних вмінь та навичок з судової медицини та медичного законодавства 634
Рекомендована література. 176
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІІсеместр 2019/2020н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 165
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ 156
Розклад практичних занять для студентів медичного факультету №1,3,4 та стоматологічного факультету на кафедрі судової медицини та медичного правознавства на VIІI семестр 2019-2020 н.р. 146
Г Р А Ф І К проведення підсумкового модульного контролю з судової медицини і медичного правознавства у VIІI семестрі 2019/2020 н.р. 128
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VІІI семестр 2019/2020 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 109
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІІ семестр 2019/2020 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 103
Перелік практичних вмінь та навичок з судової медицини. Медичного права України 90
ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВІДРОБІТОК пропущених та незарахованих занять з судової медицини. Медичного права України на VIІI семестр 2019/2020 навчальний рік 81