ukenfrdeitru
Рекомендована література. 982
Перелік практичних вмінь та навичок з судової медицини та медичного законодавства 767
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ 457
Перелік практичних вмінь та навичок з судової медицини. Медичного права України 235
Розклад практичних занять для студентів медичного факультету №1,3,4 та стоматологічного факультету на кафедрі судової медицини та медичного правознавства на VIІI семестр 2020-2021 н.р. 46
ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВІДРОБІТОК пропущених та незарахованих занять з судової медицини. Медичного права України на VIІI семестр 2020/2021 навчальний рік 28
Г Р А Ф І К проведення підсумкового модульного контролю з судової медицини і медичного правознавства у VIІI семестрі 2020/2021 н.р. 28
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІІсеместр 2020/2021н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 27
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VІІI семестр 2020/2021 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 24
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІІ семестр 2020/2021 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 20