ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2023 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VІII семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА»

 

Тема

Кількість

годин

 

І.

 

Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

2

 

Судово-медична експертиза трупів новонароджених.

2

 

ІІ.

 

 

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої смерті. Самостійний розтин. Складання акту судово-медичного дослідження трупа.

2

 

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку.

2

 

ІІІ.

 

Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів.

2

 

Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими предметами.

2

 

ІV.

Ушкодження гострими предметами.

2

 

Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

 

V.

Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

4

 

.

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

2

 

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від фізичних факторів.

2

 

VІІ.

Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут.

4

 

VIII.

Судово-медична експертизи речових доказів біологічного походження.

2

 

Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.

2

 

IX.

Правові відносини у сфері охорони здоров’я

2

 

Судово-медична експертиза професійно-посадових правопорушень медичних працівників.

2

 

X.

Підсумковий модульний контроль

4

 

 

Разом

40

 

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський