ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2023 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

№ п/п

Тема

К-сть годин

1

Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти.

2

2

Правові основи біоетики.

2

3

Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.

2

4

Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України.

2

5

Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.

2

6

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності.

2

7

Правові аспекти паліативної та хоспісної допомоги. Нормативно-правова база з питань паліативної та хоспісної допомоги.

2

8

Етичні та соціально-правові проблеми евтаназії.

2

9

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги.

2

10

Ятрогенна патологія.

2

11

Нормативно-правова база щодо врегулювання обігу наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів.

2

12

Правопорушення в охороні здоров’я та юридична відповідальність.

2

13

Лікарська помилка.

2

14

Нещасний випадок.

2

15

Посадові та професійні злочини медичних працівників

2

Всього:

30

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський