ukenfrdeitru

 «Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини

та медичного правознавства БДМУ

«__» ____________ 2023 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

п/п

Тема лекції

 

Трива-лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1

Загальна характеристика джерел права та законодавство України, яке регулює охорону здоров´я.

2

10.02.,

IІ пара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

2

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров'я. Історія становлення юридичної регламентації медичної діяльності в Україні. Конституційне регулювання права людини на охорону здоров'я в Україні. Загальна характеристика законодавства у сфері охорони здоров'я. Кодифікація законодавства про охорону здоров'я. Управління у сфері охорони здоров’я. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я.

2

24.02.,

IІ пара, Вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

3

Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України.

2

10.03.,

IV пара, Вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

4

Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.

2

24.03.,

IV пара, Вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

5

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності.

2

07.04.,

IІ пара, Вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

6

 

2

21.04.,

IІ пара, Вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

7

Ятрогенна патологія.

2

05.05.,

IІ пара, Вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

8

Правопорушення в охороні здоров’я та юридична відповідальність.

2

09.05.,

IІ пара, Вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

9

Лікарська помилка.

2

02.06.,

IІ пара, Вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

10

Правовий порядок проведення комісійних судово-медичних експертиз

2

02.06.,

IІ пара, Вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

доц. Заволович А.Й.

 

Разом:

20 год

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський