ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2020 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ ПАТЕНТОЗНАВСТВА

на Х семестр 2019/2020 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

№ п/п

Тема

К-сть годин

1
Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку фармацевтичної галузі
4
2
Правова охорона лікарських засобів в Україні та світі
4
3
Авторське право та суміжні права
4
4
Загальна характеристика об’єктів промислової власності. Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності
4
5
Порядок отримання патентів на винаходи та корисні моделі
4
6
атентні дослідження. Роль інформації та документації промислової власності у фармації. Експертиза заявки на об'єкт права промислової власності
4
7
Ліцензування і передача майнових прав на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти права інтелектуальної власності
4
8
Міжнародне патентне право
4
9
Економіка інтелектуальної власності
2
Разом
34

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства,

д.мед.н., професор                                                              В.Т. Бачинський