ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2020 р.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ ПАТЕНТОЗНАВСТВА

на Х семестр 2019/2020 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

п/п

Тема лекції

 

Трива

лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1

Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку фармацевтичної галузі

2

07.02., ІІІ пара,

вул. Чернігівська,1

Проф. О.Я. Ванчуляк

2

Правова охорона лікарських засобів в Україні та світі

2

11.02., ІІІ пара,

вул. Чернігівська,1

Проф. О.Я. Ванчуляк

3

Авторське право та суміжні права

2

14.02., ІI пара,

вул. Чернігівська,1

Проф. О.Я. Ванчуляк

4

Загальна характеристика об’єктів промислової власності. Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності

2

21.02., ІІІ пара,

вул. Чернігівська,1

Проф. О.Я. Ванчуляк

5

Порядок отримання патентів на винаходи та корисні моделі

2

25.02., ІІІ пара,

вул. Чернігівська,1

Проф. О.Я. Ванчуляк

6

Патентні дослідження. Роль інформації та документації промислової власності у фармації. Експертиза заявки на об'єкт права промислової власності

2

28.02., ІI пара,

вул. Чернігівська,1

Проф. О.Я. Ванчуляк

7

Ліцензування і передача майнових прав на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти права інтелектуальної власності

2

06.03., ІІІ пара,

вул. Чернігівська,1

Проф. О.Я. Ванчуляк

8

Міжнародне патентне право. Економіка інтелектуальної власності

2

10.03., ІІІ пара,

вул. Чернігівська,1

Проф. О.Я. Ванчуляк

 

Разом:

16 год

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства,

д.мед.н., професор                                                              В.Т. Бачинський