ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2019 р.

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ ПАТЕНТОЗНАВСТВА

на Х семестр 2018/2019 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

№ п/п

Тема

К-сть годин

1

Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку фармацевтичної галузі

4

2

Правова охорона лікарських засобів в Україні та світі

4

3

Авторське право та суміжні права

4

4

Загальна характеристика об’єктів промислової власності. Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності

4

5

Порядок отримання патентів на винаходи та корисні моделі

4

6

Патентні дослідження. Роль інформації та документації промислової власності у фармації. Експертиза заявки на об'єкт права промислової власності

4

7

Ліцензування і передача майнових прав на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти права інтелектуальної власності

4

8

Міжнародне патентне право

4

9

Економіка інтелектуальної власності

2

Разом

34

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства,

д.мед.н., професор                                                              В.Т. Бачинський