ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2019 р. 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ ПАТЕНТОЗНАВСТВА

на Х семестр 2018/2019 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

п/п

Тема лекції

 

Трива

лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку фармацевтичної галузі

2

05.02.19

ІV пара,

вул. Героїв Майдану, 3

Проф. В.Т. Бачинський

Проф. О.Я. Ванчуляк

Правова охорона лікарських засобів в Україні та світі

2

11.02.19

ІV пара,

вул. Героїв Майдану, 3

Проф. В.Т. Бачинський

Проф. О.Я. Ванчуляк

Авторське право та суміжні права

2

15.02.19

ІI пара,

вул. Героїв Майдану, 3

Проф. В.Т. Бачинський

Проф. О.Я. Ванчуляк

Загальна характеристика об’єктів промислової власності. Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності

2

19.02.19

ІV пара,

вул. Героїв Майдану, 3

Проф. В.Т. Бачинський

Проф. О.Я. Ванчуляк

Порядок отримання патентів на винаходи та корисні моделі

2

25.02.19

ІV пара,

вул. Героїв Майдану, 3

Проф. В.Т. Бачинський

Проф. О.Я. Ванчуляк

6

Патентні дослідження. Роль інформації та документації промислової власності у фармації. Експертиза заявки на об'єкт права промислової власності

2

01.03.19

ІI пара,

вул. Героїв Майдану, 3

Проф. В.Т. Бачинський

Проф. О.Я. Ванчуляк

Ліцензування і передача майнових прав на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти права інтелектуальної власності

2

05.03.19

ІV пара,

вул. Героїв Майдану, 3

Проф. В.Т. Бачинський

Проф. О.Я. Ванчуляк

Міжнародне патентне право. Економіка інтелектуальної власності

2

11.03.19

ІV пара,

вул. Героїв Майдану, 3

Проф. В.Т. Бачинський

Проф. О.Я. Ванчуляк

 

Разом:

16 год

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства,

д.мед.н., професор                                                              В.Т. Бачинський