ukenfrdeitru

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7
навчально-методичного засідання кафедри
судової медицини та медичного правознавства
від 13 січня 2020 року


ПРИСУТНІ: професори Бачинський В.Т., Савка І.Г., д.мед.н., доцент Ванчуляк О.Я., доценти Заволович А.Й., Павлюкович О.В., Гараздюк М.С., аспіранти Саркісова Ю.В., Кишкан П.Я.


Голова: д.мед.н., професор Бачинський В.Т.
Секретар: к.мед.н. Павлюкович О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
2. Затвердження форми відпрацювання пропущених лекційних занять студентами на кафедрі судової медицини та медичного правознавства у весняному семестрі 2019-2020 навчального року.


СЛУХАЛИ:
По другому питанню слухали д.мед.н. Ванчуляка О.Я. про форми відпрацювання пропущених лекційних занять згідно Положення про порядок відпрацювання студентами ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» пропущених та незарахованих навчальних занять (наказ від 28.08.2015 р. № 09-О).


В обговоренні прийняли участь: зав. кафедри, проф. Бачинський В.Т., д.мед.н., професор Савка І.Г., доценти Заволович А.Й., Гараздюк М.С., Павлюкович О.В.


УХВАЛИЛИ:
Для відпрацювання пропущених лекційних занять:

  • з поважної причини необхідно надати допуск з поважної причини та реферат за темою лекції об’ємом 15 аркушів написаний від руки;
  • без поважної причини – реферат за темою лекції об’ємом 15 аркушів написаний від руки та його захист, в разі незахисту – переоформлення реферату з повторним захистом.

Лекції відпрацьовуються у викладачів, що ведуть практичне заняття.


Голова, завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства, д.мед.н., професор                                                                   

                                                             В.Т. Бачинський
Секретар, к.мед.н.

                                                            О.В. Павлюкович